bessst
clone your own copy | download snapshot

About

Bessst

Visuele identiteit en webplatform

Visual identity and webplatform

dit meerjarenproject rond leefkwaliteit en stilte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


The website is built with Python and the Django framework. Pillow might need system level dependencies to build.

See http://pillow.readthedocs.org/en/latest/installation.html

pip install "django<1.5"
pip install south
pip install django-compressor
pip install django-orderable
pip install pillow
pip install -e git+https://github.com/schepelin/django-wymeditor#egg=wymeditor

Snapshots | iceberg

Log

 

Eric Schrijverlet out

— Bessst c’est parti

Friday, 6th July 2012 - 12:45

 

Eric Schrijversaid

— PNG versies van Facsimiles of one hundred and sixty eight woodcuts in the Hypnerotomachia Poliphili

curl -O http://ia700309.us.archive.org/0/items/cu31924030677326/cu31924030677326_jp2.zip
unzip cu31924030677326_jp2.zip
cd cu31924030677326_jp2
mogrify -format bmp *.jp2
for i in *.bmp; do mkbitmap -f 4 -t 0.45 $i; done

Wednesday, 11th July 2012 - 16:17

 

Eric Schrijverlet the cat out of the bag

— Voorbeelden van opvallende perspectieven in illustratie

Wednesday, 11th July 2012 - 16:30

 

Ludibrought out

— windows, steps, holes and tubes drawings

Thursday, 12th July 2012 - 01:00

 

Ludiconfessed

— gradient en incubation

Thursday, 12th July 2012 - 01:58

 

Eric Schrijverargued

— Transparante uitsnedes hypnerotomachia

Thursday, 12th July 2012 - 09:34

 

Eric Schrijvercomitted

— We speelden met Poliphili op elkaar zetten

( Overigens, in Inkscape, file > document settings
Resize page to content
handig )

Tuesday, 14th August 2012 - 12:25

 

Ludiexpressed

— ref and picts from 12-07

Thursday, 16th August 2012 - 22:37

 

Ludishouted

— adding the start conceptual note

Friday, 17th August 2012 - 11:29

 

Eric Schrijververbalized

— We willen een geanimeerde Poliphilus maken

Monday, 20th August 2012 - 10:49

 

Eric Schrijvertalked

— Inkscape flipt met bestandsnamen

Monday, 20th August 2012 - 11:27

 

Eric Schrijverdiscovered

— Kleuren Inspiratie: EGA Palet?

Monday, 20th August 2012 - 11:30

 

Ludishouted

— scenes

Monday, 20th August 2012 - 12:03

 

Ludiadmitted

— kleuren

Monday, 20th August 2012 - 12:25

 

Ludipeached

— hammer

Monday, 20th August 2012 - 13:58

 

Ludiverbalised

— meeting

Monday, 20th August 2012 - 14:22

 

Eric Schrijvertalked

— Tijdens de ontmoeting live de vormen getweakt

Monday, 20th August 2012 - 16:36

 

Eric Schrijveruttered

— De MIT heeft Poliphilus al laten lopen

Monday, 20th August 2012 - 16:42

 

Eric Schrijveruttered

— De Scumm games zijn een uitstekende referentie

(zie ook de Loom visuals i.v.m. de wandelende poliphilus)
Beneath a Steel Sky is Open Source

Monday, 20th August 2012 - 16:46

 

Eric Schrijvertalked

— Een LEESMIJ README waar de projectbeschrijving
toegevoegd kan worden

Monday, 20th August 2012 - 16:48

 

Eric Schrijverdeclared

— Een nog niet erg overtuigende homepagina

SVG’s laten zich in ieder geval embedden

Monday, 20th August 2012 - 16:54

 

Eric Schrijverunwrapped

— Hoe tekst en beeld te combineren

Wednesday, 22nd August 2012 - 10:19

 

Ludiemited

— first axis figures

Friday, 24th August 2012 - 14:56

 

Eric Schrijversaid

— En wij beginnen aan de web web site

Friday, 24th August 2012 - 15:28

 

Eric Schrijvertweeted

— De typo eerste schreden

Friday, 24th August 2012 - 18:04

 

Ludisaid

— fonts start

Saturday, 25th August 2012 - 18:26

 

Ludilet on

— restart ludi

Monday, 27th August 2012 - 10:43

 

Ludipeached

— meer and project class

Monday, 27th August 2012 - 11:05

 

Ludipeached

— met'

Monday, 27th August 2012 - 11:53

 

Ludiexposed

— conceptnota start

Monday, 27th August 2012 - 16:11

 

Eric Schrijverlet out

— En dan switcht het geheel nu naar django
( om de server te starten:
python manage.py runserver )

Monday, 27th August 2012 - 16:58

 

Ludipublished

— Poliphile soon back

Monday, 27th August 2012 - 17:02

 

Ludidiscovered

— db suite

Monday, 27th August 2012 - 19:12

 

Eric Schrijverdeclared

— Begin met het rondgooien template structuur

Monday, 27th August 2012 - 19:32

 

Eric Schrijverlet out

— Nieuwsbrief!

I had to make a new homepage view to render the form related
CSRF token

Monday, 27th August 2012 - 20:17

 

Eric Schrijvertold

— .gitignore Zodat we niet de tijdelijke gedit bestanden hoeven zien!

en ook niet de *.pyc van python

Monday, 27th August 2012 - 22:51

 

Eric Schrijverconfessed

— De twee andere artikelen uit de conceptnota alvast gehtml’d

Tuesday, 28th August 2012 - 00:10

 

Luditold

— buisson

Monday, 27th August 2012 - 23:39

 

Eric Schrijverdivulged

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Tuesday, 28th August 2012 - 00:40

 

Eric Schrijversaid

— Meer typografie voor de conceptnota

refererend aan de taal van boeken
Er kan nog een keer overheen

Ik vind wel dat neon kleuren nog meer nodig zijn
geworden

Tuesday, 28th August 2012 - 01:43

 

Ludibabbled

— new colors and figures

Tuesday, 28th August 2012 - 02:02

 

Ludiinterpreted

— met kleine stapjes

Tuesday, 28th August 2012 - 02:03

 

Ludiexpressed

— welcome dear iceberg

Tuesday, 28th August 2012 - 14:39

 

Eric Schrijvertweeted

— De logo’s absoluut gepositioneerd

Tuesday, 28th August 2012 - 18:30

 

Eric Schrijververbalized

— We kunnen nu opslaan waar de logo’s zich bevinden

Tuesday, 28th August 2012 - 18:37

 

Ludiverbalized

— before cut

Tuesday, 28th August 2012 - 19:07

 

Eric Schrijverinterpreted

— Laat de typo op de shared hosting werken

Tuesday, 28th August 2012 - 19:11

 

Ludidisclosed

— online go

Wednesday, 29th August 2012 - 16:16

 

Eric Schrijverdiscovered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Wednesday, 29th August 2012 - 16:34

 

Eric Schrijvercomplained

— De video (oeps css in de html)

Wednesday, 29th August 2012 - 16:36

 

Eric Schrijverspilled the beans

— homepage tweaks

Wednesday, 29th August 2012 - 18:03

 

Eric Schrijverclaimed

— conceptnota nuage bouge

Wednesday, 29th August 2012 - 18:44

 

Eric Schrijversang

— En ik beweeg de logos op de homepagina

Wednesday, 29th August 2012 - 18:51

 

Eric Schrijverexpressed

— Elke keer dat ‘bessst’ als woord voorkomt krijgt het grafisch de nadruk

Thursday, 30th August 2012 - 14:52

 

Ludiexposed

— bessst logo on a Mario world map or in Hollywood mountain

Tuesday, 16th October 2012 - 18:43

 

Eric Schrijversaid

— We’ve been making a temporary php site (converting the django
with some python scripts) but all that stuff is full of passwords
so we don’t put it into the git

Tuesday, 16th October 2012 - 16:51

 

Ludibabbled out

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Tuesday, 13th November 2012 - 11:11

 

Ludiinterpreted

— session du 13-11

Tuesday, 13th November 2012 - 11:20

 

Ludisaid

— ajouts contenu plateforme

Tuesday, 13th November 2012 - 11:22

 

Ludiexpressed

— pict et suite layout platform

Tuesday, 13th November 2012 - 15:24

 

Ludiexposed

— platform home in progress

Tuesday, 13th November 2012 - 17:15

 

Ludiironized

— pict full page + small drawings

Wednesday, 14th November 2012 - 09:57

 

Eric Schrijverexposed

— Toevoegen project / projectbewerk scherm

Tuesday, 13th November 2012 - 17:29

 

Ludibabbled out

— go

Thursday, 15th November 2012 - 00:31

 

Ludilet out

— thanks Steph magic merging girl

Thursday, 15th November 2012 - 00:33

 

Ludigave away

— full pict

Thursday, 15th November 2012 - 10:22

 

Eric Schrijverbabbled

— File paths ok

Thursday, 15th November 2012 - 11:01

 

Eric Schrijverdeclared

— Some tries for a project page

Thursday, 15th November 2012 - 14:10

 

Ludispoke

— welcome Steph

Thursday, 29th November 2012 - 18:40

 

Eric Schrijveruttered

— Copied the django for the next phase

Monday, 3rd December 2012 - 11:13

 

Stéphanie Vilayphiouadmitted

— and we prepare the model skeleton

Monday, 3rd December 2012 - 15:48

 

Stéphanie Vilayphioulet the cat out of the bag

— let's go south to have an unhibited working process

Monday, 3rd December 2012 - 16:28

 

Stéphanie Vilayphioulet loose

— first jet of modeling

Monday, 3rd December 2012 - 16:52

 

Stéphanie Vilayphioublabbed

— some unicodes

Monday, 3rd December 2012 - 18:20

 

Stéphanie Vilayphioulet loose

— Appearance of the apps in the admin, let's fill those axis!

Monday, 3rd December 2012 - 18:20

 

Eric Schrijvertalked

— reorganise less more easy

Monday, 3rd December 2012 - 16:17

 

Eric Schrijverpeached

— Even simpler style structure still; start styling the nav

Empty the pages

Monday, 3rd December 2012 - 17:21

 

Eric Schrijverdeclared

— Pakket van eisen upgedate door de opdrachtgever

Monday, 3rd December 2012 - 17:24

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Monday, 3rd December 2012 - 18:21

 

Stéphanie Vilayphiouwhistled

— Let's add some translation.

Whenever you need to generate the .po file:
`django-admin.py makemessages -l nl_NL`

Once you translated everything, compile the messages:
`django-admin.py compilemessages`

Monday, 3rd December 2012 - 18:24

 

Eric Schrijverexpressed

— Websitestructuur

Thursday, 6th December 2012 - 21:11

 

Stéphanie Vilayphiouemited

— some tests to make pictures breath

Friday, 7th December 2012 - 19:23

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— HTML5 canvas very first time

Friday, 7th December 2012 - 19:24

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— nieuwe boomstructuur

Friday, 7th December 2012 - 19:25

 

Stéphanie Vilayphioutalked

— a gradient of threshold, lithographic feeling

Saturday, 8th December 2012 - 02:15

 

Ludiwhispered

— frames en pijlen Video tuimelen op de sjabloon, lettertypen tests, variaties in s

Friday, 7th December 2012 - 19:01

 

Ludipublished

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Friday, 7th December 2012 - 19:01

 

Stéphanie Vilayphioupeached

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Saturday, 8th December 2012 - 02:15

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— replaced old structure by new structure

Monday, 10th December 2012 - 19:13

 

Stéphanie Vilayphioubrought out

— all the content in a libreoffice doc: platform/opzet/titanpad-content.odt

Tuesday, 11th December 2012 - 12:20

 

Stéphanie Vilayphioutattled

— some markdown flavour for the flat pages

Tuesday, 11th December 2012 - 12:21

 

Stéphanie Vilayphiouargued

— some optional fields for the people

Tuesday, 11th December 2012 - 12:22

 

Stéphanie Vilayphiouuttered

— some changes on the canvas + CSS

Tuesday, 11th December 2012 - 12:22

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— projects: generic list/detail view and a template for the project listing

Tuesday, 11th December 2012 - 12:23

 

Stéphanie Vilayphiouclaimed

— let's start to add some content to this naked website

Tuesday, 11th December 2012 - 12:23

 

Eric Schrijverexpressed

— Javascript bibliotheken zodat je lokaal kunt werken

Saturday, 8th December 2012 - 12:18

 

Stéphanie Vilayphioulet loose

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Tuesday, 11th December 2012 - 12:24

 

Luditalked

— figures

Tuesday, 11th December 2012 - 15:05

 

Ludiunwrapped

— figures small

Tuesday, 11th December 2012 - 15:28

 

Luditalked

— SourceSansPro

Tuesday, 11th December 2012 - 16:41

 

Stéphanie Vilayphioushouted

— and a big day of layout research

Tuesday, 11th December 2012 - 21:55

 

Stéphanie Vilayphioubabbled out

— some threshold cleaning

Thursday, 13th December 2012 - 15:53

 

Stéphanie Vilayphiouverbalised

— a jquery plugin to have some nice tailing on texts

Thursday, 13th December 2012 - 15:55

 

Stéphanie Vilayphiourevealed

— oops, I forgot to track the background test image

Thursday, 13th December 2012 - 15:57

 

Eric Schrijverconfessed

— Getting comfortable in Stephi codebase, Mini nettoyage

Thursday, 13th December 2012 - 15:48

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— put flat pages into big boxes with a nice tail

Thursday, 13th December 2012 - 16:27

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— axis icon

Thursday, 13th December 2012 - 17:21

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— extra context: axis_list for project list

Thursday, 13th December 2012 - 18:01

 

Eric Schrijverdivulged

— Rollover for axis name

Thursday, 13th December 2012 - 17:15

 

Stéphanie Vilayphiouadmitted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 13th December 2012 - 18:01

 

Eric Schrijveremited

— When you hover over an axis image, it shows the title, when you click, it shows all the projects

Thursday, 13th December 2012 - 18:13

 

Eric Schrijververbalized

— Redirect home to projects; only projects & about for now

Thursday, 13th December 2012 - 19:04

 

Eric Schrijvergave away

— Move away from the stored positions preparing for masonry style visual logic

Thursday, 13th December 2012 - 23:47

 

Stéphanie Vilayphioushouted

— and we add generic images to add in projects and maybe even other apps

Thursday, 13th December 2012 - 19:29

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 13th December 2012 - 19:29

 

Stéphanie Vilayphioudiscovered

— description field in image models instead of caption field => was making an error, but I'm not sure why

Thursday, 13th December 2012 - 22:23

 

Stéphanie Vilayphiouexpressed

— I un-hid the .box as all the boxes were gone from all pages. Now only the boxes from the project lists are playing hide and seek/cache-cache

Thursday, 13th December 2012 - 23:00

 

Ludispilled the beans

— colors gradient funk

Thursday, 13th December 2012 - 19:35

 

Stéphanie Vilayphioupeached

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 13th December 2012 - 23:01

 

Stéphanie Vilayphiouverbalized

— allright, now you have images in project detail page

Thursday, 13th December 2012 - 23:17

 

Eric Schrijverrendered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Conflicts:
bessst.be/templates/base.html

Thursday, 13th December 2012 - 23:53

 

Eric Schrijverpublished

— ‘Toggle’ animation with jQuery, elements change size when disappearing
thus affecting the rythm

Friday, 14th December 2012 - 00:11

 

Stéphanie Vilayphiouargued

— projects are now after each axis icon

Friday, 14th December 2012 - 11:30

 

Stéphanie Vilayphioubrought out

— oops, i forgot to add a migration again

Friday, 14th December 2012 - 11:30

 

Stéphanie Vilayphiourevealed

— and we track images

Friday, 14th December 2012 - 11:32

 

Stéphanie Vilayphioulet the cat out of the bag

— footer = caption

Friday, 14th December 2012 - 11:47

 

Stéphanie Vilayphioutold

— organization and individuals, partners and stiltebemidelaars

Friday, 14th December 2012 - 17:13

 

Ludisaid

— gradients

Friday, 14th December 2012 - 15:58

 

Ludirendered

— less colors

Friday, 14th December 2012 - 16:50

 

Stéphanie Vilayphiouunwrapped

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Friday, 14th December 2012 - 17:16

 

Stéphanie Vilayphiouunwrapped

— yellow gradient for non-axised pages

Friday, 14th December 2012 - 18:04

 

Stéphanie Vilayphiouinterpreted

— partners field is optional

Friday, 14th December 2012 - 18:04

 

Stéphanie Vilayphiouadmitted

— yes let's put that gradient on top of pictures

Friday, 14th December 2012 - 18:04

 

Stéphanie Vilayphioublabbed

— h1 dresses up in colors

Friday, 14th December 2012 - 18:11

 

Stéphanie Vilayphiouemited

— footer goes more down than before

Friday, 14th December 2012 - 18:12

 

Stéphanie Vilayphiouemited

— h1 comes back on Flatlands

Friday, 14th December 2012 - 18:13

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— marginized h2s h3s

Friday, 14th December 2012 - 18:15

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— some styling details

Friday, 14th December 2012 - 18:20

 

Stéphanie Vilayphiouwhispered

— hover axis -> colors

Friday, 14th December 2012 - 18:40

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— the projects reappear

Friday, 14th December 2012 - 18:46

 

Ludicried

— pict collection

Sunday, 16th December 2012 - 16:18

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— dt style

Sunday, 16th December 2012 - 17:25

 

Stéphanie Vilayphiougave away

— image image image

Sunday, 16th December 2012 - 17:26

 

Luditalked

— des figures en png

Sunday, 16th December 2012 - 17:21

 

Ludiemited

— arrows test

Sunday, 16th December 2012 - 17:31

 

Ludiverbalized

— new gradients

Sunday, 16th December 2012 - 17:47

 

Stéphanie Vilayphiouspilled the beans

— color changes + css for caption list

Sunday, 16th December 2012 - 18:25

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— images cycle

Sunday, 16th December 2012 - 19:13

 

Eric Schrijverexposed

— Project boxes change size

The grid is made in less
The xs and ys determined in the model

Sunday, 16th December 2012 - 17:31

 

Eric Schrijvertattled

— Basic Masonry layout
javaScript not working yet

Sunday, 16th December 2012 - 17:59

 

Eric Schrijverspilled the beans

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 17:59

 

Eric Schrijvertweeted

— And the click works again

Sunday, 16th December 2012 - 18:07

 

Eric Schrijversang

— No more canvas :( no more error!

Sunday, 16th December 2012 - 18:34

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— and another victory on the merge

Sunday, 16th December 2012 - 19:20

 

Ludisaid

— arrows 2 + less is mood

Sunday, 16th December 2012 - 18:50

 

Ludiuttered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 18:50

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 19:20

 

Eric Schrijvertalked

— Now the gradientselector works again

Sunday, 16th December 2012 - 18:54

 

Eric Schrijversaid

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 18:55

 

Stéphanie Vilayphioutattled

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 19:26

 

Stéphanie Vilayphiougave away

— un axe, une image, une légende

Sunday, 16th December 2012 - 19:53

 

Stéphanie Vilayphiouunwrapped

— fullscreen image on project list

Sunday, 16th December 2012 - 19:56

 

Ludispoke

— box stories

Sunday, 16th December 2012 - 19:30

 

Ludispoke

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 19:30

 

Stéphanie Vilayphioulet the cat out of the bag

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 19:56

 

Stéphanie Vilayphiourendered

— axis gets on top (project page)

Sunday, 16th December 2012 - 20:07

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— roll over everything on the project list

Monday, 17th December 2012 - 00:11

 

Eric Schrijverironized

— For now we use a flat page for the about, but with it’s own flatpage template

Sunday, 16th December 2012 - 20:19

 

Eric Schrijverlet on

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 16th December 2012 - 20:19

 

Luditweeted

— quotes margin and patatoes

Sunday, 16th December 2012 - 20:30

 

Stéphanie Vilayphiouuttered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Monday, 17th December 2012 - 00:11

 

Stéphanie Vilayphiouunwrapped

— some overlapping please

Monday, 17th December 2012 - 12:02

 

Eric Schrijveremited

— I had made a humpty dumpty sidebar sorry

Monday, 17th December 2012 - 00:58

 

Stéphanie Vilayphioupublished

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Monday, 17th December 2012 - 12:02

 

Stéphanie Vilayphioustated

— let's make this header breathe a bit

Monday, 17th December 2012 - 12:04

 

Stéphanie Vilayphioutalked

— hover the menu

Monday, 17th December 2012 - 12:16

 

Stéphanie Vilayphiourevealed

— caption by default

Monday, 17th December 2012 - 12:18

 

Eric Schrijversaid

— The background gradient rests just like the background image

Monday, 17th December 2012 - 12:11

 

Ludiadmitted

— liga

Monday, 17th December 2012 - 12:19

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— metadata stylées

Monday, 17th December 2012 - 12:44

 

Stéphanie Vilayphioutold

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Monday, 17th December 2012 - 12:44

 

Ludideclared

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Monday, 17th December 2012 - 12:21

 

Stéphanie Vilayphiouconfessed

— tentative d'otf feature + qques marges dl

Monday, 17th December 2012 - 13:51

 

Stéphanie Vilayphioupeached

— youpi, a bessst liga

Monday, 17th December 2012 - 14:01

 

Eric Schrijverdeclared

— Styling up the H2»s

Monday, 17th December 2012 - 13:28

 

Eric Schrijverwhistled

— links for the about

Monday, 17th December 2012 - 13:29

 

Eric Schrijververbalised

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Conflicts:
bessst.be/static/less/style.less

Monday, 17th December 2012 - 13:32

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Monday, 17th December 2012 - 14:01

 

Ludirevealed

— new images resised et suite logo

Monday, 17th December 2012 - 17:51

 

Ludideclared

— styles nav active et h2

Thursday, 20th December 2012 - 11:37

 

Stéphanie Vilayphioutattled

— add bessst user

Thursday, 20th December 2012 - 12:45

 

Stéphanie Vilayphioutalked

— a dead butterfly on the homepage

Thursday, 20th December 2012 - 13:28

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— partners + stiltebemidelaars = 1

Thursday, 20th December 2012 - 13:30

 

Stéphanie Vilayphioupublished

— archived projects

Thursday, 20th December 2012 - 13:57

 

Stéphanie Vilayphioupublished

— images on page over

Thursday, 20th December 2012 - 14:13

 

Stéphanie Vilayphioubabbled out

— active menu outlined

Thursday, 20th December 2012 - 14:21

 

Stéphanie Vilayphioucried

— logo with the 3 sss otffeature

Thursday, 20th December 2012 - 14:23

 

Eric Schrijversaid

— Hide project boxes initially

There is an overly long comment explaining

Thursday, 20th December 2012 - 17:06

 

Eric Schrijverspoke

— Make separate boxes for the different elements on the about page

Thursday, 20th December 2012 - 17:40

 

Stéphanie Vilayphioulet out

— collapsed text blocks over

Thursday, 20th December 2012 - 17:52

 

Stéphanie Vilayphiouinterpreted

— big restructuration to be able to work locally and on the server within a simple deploy script

Thursday, 20th December 2012 - 19:36

 

OSPexposed

— Settings not in the git
also not the *.wsgi and the logs

(added all that the .gitignore)

Locally, run:
cp settings.py.example settings.py

to get the settings again

Thursday, 27th December 2012 - 18:56

 

Eric Schrijverexposed

— Hide links to other pages until they are implemented

Thursday, 27th December 2012 - 22:03

 

OSPsaid

— Changed file permissions of database to have it work on server

Thursday, 27th December 2012 - 22:01

 

OSPemited

— Ignore the link we need for apache to serve the admin static files

On the server it is like this:
admin -> /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/django/contrib/admin/static/admin

Thursday, 27th December 2012 - 23:27

 

OSPverbalized

— No symbolic links in the git please?

The folder `bessst.be/static/images`
is a symbolic link to `images-test`
in which some files are symbolic links to files in
`resized-pictures`

Apache gets confused

For now I movied the two image files that weren‘t displaying
to the assets folder and removed the symlinks mentioning them

Friday, 28th December 2012 - 00:03

 

Eric Schrijveruttered

— Some of the pictures on the about pages were still referencing Stephs’s ordi

Moved that into assets/images,
there were some dupes too--we should considering moving all the
resized-pictures into assets,
but maybe do that together.

Saturday, 29th December 2012 - 15:09

 

Stéphanie Vilayphioutalked

— merge attempt

Thursday, 3rd January 2013 - 11:40

 

Eric Schrijverexpressed

— Adjust to the new directory layout

It should be safe to delete bessst.be/assets, bessst.be/templates, bessst.be/templates/ now

Thursday, 3rd January 2013 - 12:14

 

Stéphanie Vilayphiouuttered

— project link

Thursday, 3rd January 2013 - 14:54

 

Eric Schrijverpeached

— Only image byline when there’s an image; only slideshow controls when there’s multiple images

Thursday, 3rd January 2013 - 13:43

 

Stéphanie Vilayphioulet loose

— project link

Thursday, 3rd January 2013 - 13:43

 

Eric Schrijvertold

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 3rd January 2013 - 13:45

 

Stéphanie Vilayphiouspilled the beans

— attempt to merge

Thursday, 3rd January 2013 - 14:56

 

Ludiadmitted

— gradients without opac bande

Thursday, 3rd January 2013 - 15:04

 

Ludirendered

— popover on glossarium terms

Thursday, 3rd January 2013 - 15:20

 

Stéphanie Vilayphiouuttered

— recalibrate the tail of those lamps

Thursday, 3rd January 2013 - 15:17

 

Ludisang

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 3rd January 2013 - 15:20

 

Eric Schrijverblabbed out

— Fade!

Friday, 4th January 2013 - 14:13

 

OSPargued

— Now we "python manage.py collectstatic", so we ignore the result of that

also gave 777 permissions to the database and the containing folder
osp is already part of the www-data group

otherwise there is access errors with the sqlite

Friday, 4th January 2013 - 15:54

 

OSPuttered

— We ignore the database so we don’t override client data by accident

Friday, 4th January 2013 - 16:13

 

Ludidivulged

— logo escape and cleaning none small pictures

Saturday, 5th January 2013 - 15:23

 

Eric Schrijvercomitted

— Add link field to template

Saturday, 5th January 2013 - 15:44

 

Eric Schrijverclaimed

— overdraft.txt

Saturday, 5th January 2013 - 15:49

 

Eric Schrijverwhispered

— Overdraft for du vrai

Saturday, 5th January 2013 - 16:00

 

Eric Schrijverblabbed

— Annoying glitch in rollover fixed, background gradient restored again

Monday, 7th January 2013 - 15:51

 

Eric Schrijverstated

— Always a scrollbar, so no glitches when switching to the background picture

When hovering over the legend, the page elements make way for the background picture
This would cause a glitch because the page might switch between scrollbar and no-scrollbar layouts

Monday, 7th January 2013 - 16:00

 

Eric Schrijverpublished

— Some text changes in response to client remarks

Monday, 7th January 2013 - 16:41

 

Eric Schrijverexpressed

— Following the lead of Steph & Alex, a fabfile it is!

to update:
(when in osp.work.bessst.be/bessst.be):

fab deploy

to copy over the changes from the database from the server to your local copy

fab getdb

(Install fabric with `sudo pip install fabric` or similar)

Monday, 7th January 2013 - 16:50

 

Eric Schrijverinterpreted

— Re-enable the links that go nowhere

Monday, 7th January 2013 - 16:59

 

Eric Schrijverunwrapped

— Re-enable the links that go nowhere pt 2

Monday, 7th January 2013 - 17:00

 

Eric Schrijverlet the cat out of the bag

— Boxes on `over` pagina retain full width when collapsed

Monday, 7th January 2013 - 17:11

 

Eric Schrijverdivulged

— On the detail pages the background images scroll along so that you can see them in entirety

Monday, 7th January 2013 - 17:29

 

Eric Schrijversaid

— Re-crop the waerbeke vlinder

Monday, 7th January 2013 - 17:40

 

Eric Schrijverblabbed out

— Add assets for the over pagina

Tuesday, 8th January 2013 - 12:37

 

Eric Schrijververbalized

— Change copyright Waerbeke Vlinder

Tuesday, 8th January 2013 - 12:39

 

Eric Schrijverlet the cat out of the bag

— Remove margin for logo

Tuesday, 8th January 2013 - 13:11

 

Eric Schrijvertalked

— Add motivational quote

Tuesday, 8th January 2013 - 13:13

 

Eric Schrijverblabbed out

— Remove gradients on homepage for now

Tuesday, 8th January 2013 - 13:15

 

Eric Schrijversaid

— Tweak nav padding

Tuesday, 8th January 2013 - 13:22

 

Eric Schrijverrevealed

— ‘Brussel, stilte en erfgoed’

Friday, 18th January 2013 - 16:16

 

Luditalked

— logo is back

Tuesday, 22nd January 2013 - 01:34

 

Stéphanie Vilayphioupublished

— minor change: a typo in a help text

Thursday, 24th January 2013 - 11:59

 

Stéphanie Vilayphiouspilled the beans

— A custom FlatPage app just for us, offering Title, Slug, Content,
Infobox and inline images.

To migrate your database, run:
python manage.py migrate flatpages 0001
(0002 was a tryout, please ignore)

We also use WYMeditor for easier editing of HTML.
To install, run:
pip install -e git+https://github.com/schepelin/django-wymeditor#egg=wymeditor

Also re-factorized footer, background-image and javascript going with it
--> all in base.html

What's left to do for flat pages?
- reconsider slug/url, what to do with other Community sections, forms,
etc, everything in the same page?
- collapse the Over subgroups
- put back glossarium rollovers
- some CSS to fix

Thursday, 24th January 2013 - 13:06

 

Stéphanie Vilayphiousang

— ok, collapsed boxes in flatpages are back

Thursday, 24th January 2013 - 13:12

 

Stéphanie Vilayphioucomitted

— let's add an .inline class for ul, much more generic, isn't it? \n Flatpages' infobox is now re-styled

Thursday, 24th January 2013 - 15:13

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— let's add some editing functions to all apps (only people etc. don't have it as this app is in a messy state)

Thursday, 24th January 2013 - 15:33

 

Stéphanie Vilayphiouverbalized

— a nicer many to many widget

Thursday, 24th January 2013 - 15:36

 

Stéphanie Vilayphiouunwrapped

— Partners and no more bemidelaars

Thursday, 24th January 2013 - 15:37

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— yes, the mess is gone within the people app. So now we can't add a people from a project page, as the many-to-many can call either an individual or an organization. And of course, we have a nice HTML editor for the bios

Thursday, 24th January 2013 - 16:01

 

Stéphanie Vilayphiouspilled the beans

— some tidying in the people admin

Thursday, 24th January 2013 - 16:16

 

Stéphanie Vilayphiouunwrapped

— a published? checkbox for projects + some order in the admin

Thursday, 24th January 2013 - 16:40

 

Stéphanie Vilayphiourevealed

— events was jealous, let's give him the same stuff

Thursday, 24th January 2013 - 16:40

 

Stéphanie Vilayphiourevealed

— some order in project_list template before working

Thursday, 24th January 2013 - 16:53

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— let's display the project subtitle

Thursday, 24th January 2013 - 16:57

 

Stéphanie Vilayphioucomplained

— one more pixel for the line height

Thursday, 24th January 2013 - 16:57

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— fixing: if no images added on a page, the gradient comes back

Thursday, 24th January 2013 - 17:02

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— display more information and add filters to project-list in the admin

Thursday, 24th January 2013 - 17:10

 

Stéphanie Vilayphiouverbalised

— make project summary optional

Thursday, 24th January 2013 - 17:46

 

Stéphanie Vilayphioucried

— add a category foreignkey to resource/inspiratie

Thursday, 24th January 2013 - 17:47

 

Stéphanie Vilayphioulet loose

— soms inspiratie

Thursday, 24th January 2013 - 18:06

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— slubberish way to mark in the menu where we are. It is made in javascript, which is ok to me, what is slubberish is for the flatpages as I made an if statement in the js.

Thursday, 24th January 2013 - 18:14

 

Eric Schrijvergave away

— Add a slug as a class to the body to help styling per page

Thursday, 31st January 2013 - 16:02

 

Ludibabbled

— exergues dans Inspiratie

Thursday, 31st January 2013 - 15:56

 

Eric Schrijverblabbed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 31st January 2013 - 16:03

 

Ludishouted

— categories inspiratoires et delete header inspiratie

Thursday, 31st January 2013 - 16:56

 

Ludistated

— inspiratie - une boite speciale pour le portail du silence

Thursday, 31st January 2013 - 17:06

 

Eric Schrijverstated

— Commit my little border-image experiment before we pull in Ludi

Thursday, 31st January 2013 - 16:56

 

Eric Schrijvertalked

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Conflicts:
bessst.be/run/static/less/style.less

Thursday, 31st January 2013 - 16:58

 

Eric Schrijverpublished

— // extra aandacht voor het portaal van de stilte:

Thursday, 31st January 2013 - 17:03

 

Ludiinterpreted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Conflicts:
bessst.be/run/static/less/style.less

Thursday, 31st January 2013 - 17:09

 

Ludirendered

— Projectoproep en lien plat sur projecten et première base pdf pour le formulaire

Sunday, 3rd February 2013 - 20:12

 

Eric Schrijververbalised

— Correct pdf location

Sunday, 3rd February 2013 - 22:09

 

Eric Schrijverclaimed

— Updated Dutch translations

Sunday, 3rd February 2013 - 23:47

 

Eric Schrijvershouted

— Add a method to construct the full name for an individual.

Sunday, 3rd February 2013 - 23:51

 

Eric Schrijverconfessed

— Continuing work on the community page.

It can’t be a flat page if we need form functionality.
It shows individuals, organisations,
and a form to make new individuals (not functional yet).

The boxes are big & ugly, but they might show something
of a possible direction because they feel very platform
style at least.

Monday, 4th February 2013 - 00:40

 

Ludiverbalized

— id oproep et quote

Monday, 4th February 2013 - 10:49

 

Eric Schrijverrevealed

— Style forms and community page

Monday, 4th February 2013 - 10:48

 

Ludiadmitted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Monday, 4th February 2013 - 10:49

 

Stéphanie Vilayphiouinterpreted

— organizations can contain individuals. fixing display names in project detail template

Tuesday, 12th February 2013 - 15:29

 

Eric Schrijvertalked

— New order for links in navigation

And {% url %} tags to named views instead of hard-coded urls in the template

Tuesday, 12th February 2013 - 14:33

 

Stéphanie Vilayphioucomplained

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Tuesday, 12th February 2013 - 15:29

 

Eric Schrijverrendered

— Inspiratie geordend: laatst toegevoegd eerst

Tuesday, 12th February 2013 - 15:36

 

Eric Schrijverconfessed

— A home on its own

also made a function to slide between backgrounds, but did not automate it yet.
run
slide(axis[0])
in the Console to try it out

Tuesday, 12th February 2013 - 16:06

 

Eric Schrijvertattled

— Actually slide-showing images on the home

Wednesday, 13th February 2013 - 12:37

 

Eric Schrijverbabbled out

— It shows which page we are, without maintenance needed

Wednesday, 13th February 2013 - 12:49

 

Stéphanie Vilayphioulet on

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Wednesday, 13th February 2013 - 14:20

 

Stéphanie Vilayphiouexposed

— Added a SlugField to Axis class to have a page listing all projects
within an axis.

This is step one out of two as the Slug Field is for now not unique.
I will migrate on the server, make all the slugs and then make a new
migration to ake the field unique.

Wednesday, 13th February 2013 - 14:29

 

Ludiblabbed out

— inspiratie pushing

Wednesday, 13th February 2013 - 14:21

 

Ludilet the cat out of the bag

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Wednesday, 13th February 2013 - 14:21

 

Stéphanie Vilayphiougave away

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Wednesday, 13th February 2013 - 14:33

 

Stéphanie Vilayphiouargued

— Axis SlugField step 2 out of 2. Now it is unique.

Wednesday, 13th February 2013 - 14:39

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— Oops, I did it again: forgot to track the migration file

Wednesday, 13th February 2013 - 16:22

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— An axis detail page.

Wednesday, 13th February 2013 - 16:22

 

Stéphanie Vilayphioubabbled out

— let's calm down this crazy project-list page.

Wednesday, 13th February 2013 - 16:23

 

Eric Schrijvershouted

— Do not display image if it is not there

Wednesday, 13th February 2013 - 16:38

 

Stéphanie Vilayphiouargued

— oproep goes down. info-zone goes wide.

Wednesday, 13th February 2013 - 17:06

 

Eric Schrijvertalked

— Projects are ordered by descending id (this way we get the newest projects on the home)

Wednesday, 13th February 2013 - 17:04

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— resolving a ridiculous non-automatic merge.

Wednesday, 13th February 2013 - 17:07

 

Stéphanie Vilayphiourendered

— axis detail page with description + removed indenting of paragraphs, better use a new line because of the tailing.

Wednesday, 13th February 2013 - 17:39

 

Ludiexpressed

— progressive gradients and inspiratie styles

Wednesday, 13th February 2013 - 17:17

 

Ludisaid

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Wednesday, 13th February 2013 - 17:18

 

Stéphanie Vilayphioubrought out

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Wednesday, 13th February 2013 - 17:39

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— basic dump of data in event-list and -detail pages

Wednesday, 13th February 2013 - 18:06

 

Stéphanie Vilayphiouconfessed

— OOps [...]: events templates

Wednesday, 13th February 2013 - 18:20

 

Eric Schrijverstated

— This css was causing the project list to go strange.

I don’t remember why it was there in the first place,
but I do not think we need it in the new version

Wednesday, 13th February 2013 - 18:07

 

Eric Schrijverwhispered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Wednesday, 13th February 2013 - 18:08

 

Stéphanie Vilayphioulet out

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Wednesday, 13th February 2013 - 18:20

 

Eric Schrijverbabbled out

— Just a quick little hack so that the boxes don’t get covered

Note: the top-bar is currently 65px in height,
i.e. not in the grid

Wednesday, 13th February 2013 - 18:52

 

Stéphanie Vilayphiouadmitted

— thinner gutter between boxes

Wednesday, 13th February 2013 - 20:48

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— put back projects ordering in the other way to see what it produces with images. lettrine image + logo on top

Wednesday, 13th February 2013 - 21:10

 

Ludiunwrapped

— lettrines boxes à la hache

Thursday, 14th February 2013 - 17:35

 

Stéphanie Vilayphioulet on

— partners individuals and organizations are now all mixed and party together

Thursday, 14th February 2013 - 16:30

 

Stéphanie Vilayphiouexpressed

— fix images in flatpages (over)

Thursday, 14th February 2013 - 17:01

 

Eric Schrijverdivulged

— Migration, the possibility to add friends

Thursday, 14th February 2013 - 16:42

 

Eric Schrijverdeclared

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 16:43

 

Stéphanie Vilayphiouadmitted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 17:11

 

Stéphanie Vilayphiouunwrapped

— fix error with people get_full_name

Thursday, 14th February 2013 - 17:15

 

Ludiblabbed out

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 17:35

 

Ludiconfessed

— lettrine après titre et soustitre

Thursday, 14th February 2013 - 18:05

 

Stéphanie Vilayphioubrought out

— strip http:// from project links

Thursday, 14th February 2013 - 17:35

 

Stéphanie Vilayphiouadmitted

— HYPERLINK -> PROJECT WEBSITE

Thursday, 14th February 2013 - 17:36

 

Stéphanie Vilayphiourendered

— member list of an organization in ()

Thursday, 14th February 2013 - 17:38

 

Eric Schrijvershouted

— Add Friend via form (now just make that coordinate field into a map)

Thursday, 14th February 2013 - 17:35

 

Eric Schrijveradmitted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 17:36

 

Stéphanie Vilayphioulet on

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 17:38

 

Stéphanie Vilayphioutattled

— I re-fix the @property error in people models...

Thursday, 14th February 2013 - 17:42

 

Stéphanie Vilayphiouuttered

— project link in event detail. event links in project detail

Thursday, 14th February 2013 - 17:51

 

Stéphanie Vilayphioudiscovered

— truncate project URL if more than 30 characters (not counting 'http://')

Thursday, 14th February 2013 - 17:59

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— axis icon in event detail

Thursday, 14th February 2013 - 18:02

 

Ludisaid

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 18:05

 

Eric Schrijversaid

— fab getimages to get the images from the server

An rsync would be even smoother :)

Thursday, 14th February 2013 - 18:07

 

Ludibabbled

— no subtitles in project list

Thursday, 14th February 2013 - 19:16

 

Ludispilled the beans

— how figures become pictos

Thursday, 14th February 2013 - 19:47

 

Ludisaid

— window is back

Thursday, 14th February 2013 - 20:05

 

Eric Schrijverdeclared

— No more backgrounds on the project page

finer border for .box
green smooth gradient as standard
axis icons aligned

Thursday, 14th February 2013 - 20:14

 

Eric Schrijverinterpreted

— YELLOW GEEL JAUNE

Thursday, 14th February 2013 - 20:19

 

Eric Schrijverspoke

— Lettrine images more or less centred
(at first they appear in the upper left corner of the screen strangely)

Thursday, 14th February 2013 - 20:41

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— photo écrase le gradient

Thursday, 14th February 2013 - 22:35

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— new logo + black line under menu

Thursday, 14th February 2013 - 22:48

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— logo with baseline only on the homepage

Thursday, 14th February 2013 - 23:15

 

Stéphanie Vilayphioulet on

— labeloproep is back and centred

Thursday, 14th February 2013 - 23:28

 

Stéphanie Vilayphioupeached

— project-list: info-zone becomes a smaller tooltip?

Thursday, 14th February 2013 - 23:34

 

Ludiunwrapped

— pictos familie 1

Thursday, 14th February 2013 - 23:33

 

Stéphanie Vilayphioucomitted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 23:34

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— no border when hovering the logo but a baseline

Thursday, 14th February 2013 - 23:44

 

Luditalked

— pictons

Thursday, 14th February 2013 - 23:41

 

Luditalked

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 23:43

 

Stéphanie Vilayphiourevealed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 14th February 2013 - 23:44

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— labeloproep is now a sticker, sticked randomly on the page

Friday, 15th February 2013 - 00:26

 

Ludibabbled

— lettrine, retour au top

Friday, 15th February 2013 - 00:06

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Friday, 15th February 2013 - 00:26

 

Stéphanie Vilayphioushouted

— labeloproep is now pinned between the boxes

Friday, 15th February 2013 - 00:33

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— labeloproep is pinned at 50% of height

Friday, 15th February 2013 - 00:39

 

Luditalked

— marges ressources

Friday, 15th February 2013 - 00:36

 

Ludiexposed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Friday, 15th February 2013 - 00:36

 

Stéphanie Vilayphiouverbalised

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Friday, 15th February 2013 - 00:39

 

Stéphanie Vilayphiouexposed

— let's squeeze those inspirations

Friday, 15th February 2013 - 00:42

 

Ludipeached

— Floyd-Steinberg (normal) gradients

Friday, 15th February 2013 - 11:44

 

Eric Schrijvertweeted

— English to Dutch and a small language correction

Friday, 15th February 2013 - 11:47

 

Ludibrought out

— filet sur img lettrine ?

Friday, 15th February 2013 - 12:15

 

Stéphanie Vilayphioudisclosed

— onderdeel van [het project]

Friday, 15th February 2013 - 13:19

 

Stéphanie Vilayphiouclaimed

— 1st test of agenda, but why is 28 april coming before 21 april? Am I missing something?

Friday, 15th February 2013 - 15:03

 

Stéphanie Vilayphiouexpressed

— agenda légèrement plus stylé

Friday, 15th February 2013 - 16:28

 

Eric Schrijverdeclared

— Choose friend-location on a map. Includes migration.

Friday, 15th February 2013 - 16:03

 

Eric Schrijververbalised

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Friday, 15th February 2013 - 16:03

 

Stéphanie Vilayphiousang

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Friday, 15th February 2013 - 16:28

 

Stéphanie Vilayphioucomitted

— start and end dates for projects

Friday, 15th February 2013 - 16:52

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— project dates nullable

Friday, 15th February 2013 - 17:01

 

Stéphanie Vilayphioudivulged

— ok, this last change needed a migration

Friday, 15th February 2013 - 17:03

 

Stéphanie Vilayphioulet out

— thumbnails in project-list lettrines

Friday, 15th February 2013 - 17:07

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— forgot to track the custom_tags templatetags

Friday, 15th February 2013 - 17:08

 

Eric Schrijverironized

— assets/images in .gitignore, `fab getassets` renamed `fab getimages`

Because it only gets the images for now

Friday, 15th February 2013 - 18:15

 

Eric Schrijverrevealed

— ‘OPGEVEN’ -> ‘AANMELDEN’; & the community boxes are deplié by default

Friday, 15th February 2013 - 18:18

 

Eric Schrijversang

— Add links to partners in project and community views

(bessst feedback)

Friday, 15th February 2013 - 18:29

 

Eric Schrijvertold

— The transitions on the home are a bit slower. Still, sometimes it is just a brusque cut.

I don’t know what to do about that.

Friday, 15th February 2013 - 18:43

 

Eric Schrijvertold

— Add images to events + remove double javascripts
it was in base.html and in the detail templates

Saturday, 16th February 2013 - 00:30

 

Eric Schrijverpublished

— The tailing filter is now applied in base.html

Saturday, 16th February 2013 - 00:33

 

Eric Schrijverdiscovered

— The map is now actually centered on the centre (of Bruxelles)

Saturday, 16th February 2013 - 00:43

 

Eric Schrijverlet on

— Now the map is more user friendly: you can move the marker.

Also made a clear error message for when you did not select a silence location.
The standard error messages for the other fields are a bit unclear actually,
they appear above instead of below, should tweak this.

Saturday, 16th February 2013 - 01:25

 

Eric Schrijverexposed

— Add a document inline; Add it to resources; `fab getimages` -> `fab getassets`
includes migration

Now one can add documents (pdf etc.) to models like one can add images.
However, an easy way to use them in the RTE is not really there. One has
to copy the link from the admin interface and insert the link.

Sunday, 17th February 2013 - 15:46

 

Eric Schrijveruttered

— Oh wait Images should not be in the admin.
At least for now, it doesn’t really offer any added usability to expose the media_app internals

Sunday, 17th February 2013 - 15:53

 

Stéphanie Vilayphioucried

— display dates in project list admin

Sunday, 17th February 2013 - 16:54

 

Eric Schrijververbalised

— Also documents for flatpages and .gitignore uploaded documents

Sunday, 17th February 2013 - 16:15

 

Ludibabbled

— when font weight switch to the power of ten

Sunday, 17th February 2013 - 16:37

 

Eric Schrijverdivulged

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 16:43

 

Stéphanie Vilayphioucomplained

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 16:54

 

Stéphanie Vilayphiouuttered

— project list admin display bis

Sunday, 17th February 2013 - 17:09

 

Ludirendered

— ménage inspiratie

Sunday, 17th February 2013 - 17:11

 

Stéphanie Vilayphiouuttered

— fading home: strangely, using 'slow' (supposed to be 600ms) parameter is
slower than using 1200ms.

Hide all images except first one so that there's no glimpse at the
loading.

Sunday, 17th February 2013 - 17:26

 

Stéphanie Vilayphiourendered

— showing only published projects and events. but one can go to an unpublished one if one knows its url...

Sunday, 17th February 2013 - 17:38

 

Luditold

— cap dans italics

Sunday, 17th February 2013 - 17:30

 

Stéphanie Vilayphioulet out

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 17:38

 

Stéphanie Vilayphiouexpressed

— showing only published resources.

Sunday, 17th February 2013 - 17:44

 

Stéphanie Vilayphioulet loose

— resource list admin customization

Sunday, 17th February 2013 - 17:46

 

Ludisaid

— en attendant de mieux customiser les catégories ressources

Sunday, 17th February 2013 - 18:03

 

Ludishouted

— point avant quatre heure

Sunday, 17th February 2013 - 18:16

 

Ludirevealed

— EB Garamont à la trappe - test Crimson

Sunday, 17th February 2013 - 18:41

 

Luditalked

— Goudy?

Sunday, 17th February 2013 - 18:52

 

Stéphanie Vilayphioushouted

— assign template tag (to have variables in templates, just like in regular python) --- date to space filter (to represent time with space)

Sunday, 17th February 2013 - 19:07

 

Stéphanie Vilayphioucomitted

— ça marche pas sans ce fichier évidemment

Sunday, 17th February 2013 - 19:11

 

Eric Schrijverexpressed

— Hardcoded boxes make the community page snappier

Sunday, 17th February 2013 - 20:52

 

Luditweeted

— styles toujours

Sunday, 17th February 2013 - 19:10

 

Ludilet the cat out of the bag

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 19:10

 

Ludiwhispered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 19:13

 

Stéphanie Vilayphiouclaimed

— events dans l'autre sens

Sunday, 17th February 2013 - 20:12

 

Ludicried

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 20:27

 

Eric Schrijveruttered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 20:53

 

Eric Schrijversaid

— All friends are plotted on a map!

Sunday, 17th February 2013 - 23:42

 

Ludiexposed

— Bibliotheca_Wittockiana_02.JPG pour background home Ademen - base boite titre axe home

Sunday, 17th February 2013 - 22:54

 

Stéphanie Vilayphiouexposed

— div axis-home sur la home et non dans base. centrage automatique activé.

Sunday, 17th February 2013 - 23:38

 

Eric Schrijvertold

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Sunday, 17th February 2013 - 23:43

 

Eric Schrijverpublished

— Label form: it makes a new partner and an unpublished project with the info
for now the partner is visible by default. this must change.
maybe not make a partner at all.

Monday, 18th February 2013 - 00:21

 

Stéphanie Vilayphioushouted

— tiny lettrines + they disappear when you approach

Monday, 18th February 2013 - 00:04

 

Stéphanie Vilayphiouexposed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Monday, 18th February 2013 - 00:04

 

Stéphanie Vilayphiousang

— agenda: show thumbnail of event if applicable

Monday, 18th February 2013 - 00:07

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— harmonisation des styles agenda

Monday, 18th February 2013 - 00:15

 

Eric Schrijvercried

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Monday, 18th February 2013 - 00:22

 

Eric Schrijverbabbled

— Form doesn’t give a slug value by default, so add one if necessary

Monday, 18th February 2013 - 00:28

 

Luditalked

— CrimsonText-Semibold.ttf

Monday, 18th February 2013 - 13:50

 

Stéphanie Vilayphioudeclared

— home: nom de l'axe dès le début

Monday, 18th February 2013 - 01:36

 

Eric Schrijverdeclared

— h2 in Sans Serif

Monday, 18th February 2013 - 13:36

 

Ludiadmitted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Monday, 18th February 2013 - 13:51

 

Ludidiscovered

— retour des axes en centre home

Tuesday, 19th February 2013 - 10:25

 

Eric Schrijververbalized

— Html of the Community Page as prepared by Steph, saved for if it is ever needed.
Christel will put another text in that page.

Tuesday, 19th February 2013 - 11:00

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— translation is working, an example in project models, admin and template

Tuesday, 19th February 2013 - 15:03

 

Eric Schrijversaid

— Homepage links to axis

Tuesday, 19th February 2013 - 12:42

 

Luditold

— bessst logo in Crimson presque là

Tuesday, 19th February 2013 - 12:27

 

Ludishouted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Tuesday, 19th February 2013 - 12:27

 

Eric Schrijverargued

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Tuesday, 19th February 2013 - 12:43

 

Eric Schrijversaid

— A silky smooth slide inbetween the different axes of the Bessst project

To be implemented: routing support.
The urls of the axis still refer to the old axis view.

Tuesday, 19th February 2013 - 13:07

 

Eric Schrijverlet the cat out of the bag

— Because Friends are subclass of Individuals, the Friends where showing up in the list of Individuals

Filter them out in the view.

Tuesday, 19th February 2013 - 13:35

 

Luditalked

— textarea et alignement formulaire + debut styles agenda

Tuesday, 19th February 2013 - 13:40

 

Ludiblabbed out

— dates micro suite styles

Tuesday, 19th February 2013 - 14:14

 

Stéphanie Vilayphiouclaimed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Tuesday, 19th February 2013 - 15:03

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— an attempt at a custom templatetag to get translations more easily

Tuesday, 19th February 2013 - 15:19

 

Eric Schrijverspoke

— Small misrendered links on homepage

Tuesday, 19th February 2013 - 17:51

 

Eric Schrijverlet on

— Both the individual axis view and the project views are now handled by the same view.
If it is an axis, the view will pass a variable to the javascript that orders the page.

TODO: make the buttons update the url. it’s especially confusing if you are on an axis page.
Could not get Backbone router to work,
might try page.js now.

(transformed the generic view into a specific one)

Tuesday, 19th February 2013 - 18:57

 

Eric Schrijverdiscovered

— Links to partners open in new window (feedback Niels)

Wednesday, 20th February 2013 - 09:56

 

Eric Schrijverlet the cat out of the bag

— Update Dutch translation, move locale files so makemessages finds the whole project.

Wednesday, 20th February 2013 - 11:11

 

Eric Schrijverdeclared

— Stilte en Erfgoed -> Erfgoed en Stilte; Community -> Praktijkgemeenschap
(feedback Bessst) Also (my) first effort of translating a template

Wednesday, 20th February 2013 - 13:34

 

Eric Schrijverwhispered

— Fix boxing mysteriously gluing together
(fixes two bessst bugs)

truncate_words can cut in the middle of html tags.

Wednesday, 20th February 2013 - 18:22

 

Stéphanie Vilayphiouspilled the beans

— menu and title harmonized in homepage

Wednesday, 20th February 2013 - 21:55

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— yihaaaaa ! The custom template_tag for translation works.

So now, instead of writing this to get a TextField in a specific language:
{% if LANGUAGE_CODE == "nl" %}
{{ object.summary|markdown }}
{% elif LANGUAGE_CODE == "en" %}
{{ object.summary_en|markdown }}
{% elif LANGUAGE_CODE == "fr" %}
{{ object.summary_fr|markdown }}
{% endif %}

You can just use:
{% get_trans object property LANGUAGE_CODE %}

One concrete example:
{% get_trans project description LANGUAGE_CODE %}

Wednesday, 20th February 2013 - 23:09

 

Eric Schrijverlet on

— With page.js (unintuitively called index.js) we do the routing for the axis pages

Thursday, 21st February 2013 - 00:05

 

Stéphanie Vilayphiourevealed

— et on remet les icônes au milieu de leur lettrine, allez savoir pourquoi elles avaient bougées...

Wednesday, 20th February 2013 - 23:27

 

Stéphanie Vilayphioutalked

— let's reduce the time delta space a bit

Wednesday, 20th February 2013 - 23:29

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— a first mockup of the scroll àla cinematek. what do you think?

Wednesday, 20th February 2013 - 23:57

 

Eric Schrijverdeclared

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 21st February 2013 - 00:06

 

Stéphanie Vilayphioulet the cat out of the bag

— translation in axis admin

Thursday, 21st February 2013 - 00:04

 

Stéphanie Vilayphiouadmitted

— translation in events admin

Thursday, 21st February 2013 - 00:09

 

Stéphanie Vilayphiouspoke

— translation in people admin

Thursday, 21st February 2013 - 00:12

 

Stéphanie Vilayphiouinterpreted

— translation in resources admin

Thursday, 21st February 2013 - 00:18

 

Stéphanie Vilayphiouverbalised

— et voici les fichiers de migration, sans quoi ça ne peut pas marcher...

Thursday, 21st February 2013 - 00:19

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— location field in event

Thursday, 21st February 2013 - 00:48

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— si la traduction n'est pas remplie, ça prend du néerlandais par défaut

Thursday, 21st February 2013 - 01:03

 

Stéphanie Vilayphioustated

— les traductions dans les templates: à la fois les termes statiques {% trans %} et les traductions de modèles {% get_trans %}

Thursday, 21st February 2013 - 01:09

 

Stéphanie Vilayphioubabbled

— commenting scroll cinematek car c'est encore un peu buggy

Thursday, 21st February 2013 - 01:11

 

Stéphanie Vilayphioushouted

— prepared po files, better get ready to translate

Thursday, 21st February 2013 - 01:14

 

Eric Schrijverunwrapped

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 21st February 2013 - 08:35

 

Eric Schrijverunwrapped

— Change faulty flatpages migration.

(Default values for all fields (' '), needed because NOT NULL)

Thursday, 21st February 2013 - 10:21

 

Eric Schrijverbrought out

— Just NEDERLANDS for now

Thursday, 21st February 2013 - 10:29

 

Eric Schrijvertweeted

— Don’t make location in French and English required

Thursday, 21st February 2013 - 11:38

 

Eric Schrijverpublished

— On map, respect users preference to not display their name

Thursday, 21st February 2013 - 12:24

 

Eric Schrijverbrought out

— Open the map popups on hover.

Thursday, 21st February 2013 - 12:28

 

Eric Schrijverclaimed

— Add the BESSST text from the flat page to the community view

Thursday, 21st February 2013 - 12:35

 

Eric Schrijververbalised

— Language Feedback: Krijg het bessst-label -> Vraag het bessst-label aan

Thursday, 21st February 2013 - 12:37

 

Eric Schrijvercried

— User-changeable order of projects

Finally able to commit this reqeust from Christel. (sudo) pip install django-sortable
(includes migration)

Thursday, 21st February 2013 - 14:51

 

Eric Schrijverexpressed

— I used a proper apostrophe ’ and now Python gives a big fat error!

Thursday, 21st February 2013 - 15:05

 

Ludistated

— logo - ontegration baseline

Thursday, 21st February 2013 - 16:51

 

Eric Schrijverspoke

— WYMEDITOR won’t let me add iframes, dirty override for now for the bessst route project page to display map embed

Thursday, 21st February 2013 - 15:42

 

Eric Schrijvertweeted

— Localised urls for bessst

Thursday, 21st February 2013 - 16:10

 

Eric Schrijversaid

— Now the same name can be added multiple times, new slugs will be created.

Thursday, 21st February 2013 - 16:44

 

Ludilet on

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 21st February 2013 - 16:51

 

Eric Schrijverwhistled

— Some usability enhancements for the map

Thursday, 21st February 2013 - 17:11

 

Eric Schrijverlet the cat out of the bag

— Bessst are on a lowercase road ->

Friday, 22nd February 2013 - 17:58

 

Ludisaid

— extrusion part1

Thursday, 21st February 2013 - 18:22

 

Ludiconfessed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 21st February 2013 - 18:22

 

Eric Schrijverdivulged

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Friday, 22nd February 2013 - 17:59

 

Eric Schrijverexposed

— shorter messages at label form

Sunday, 24th February 2013 - 23:28

 

Eric Schrijverexpressed

— axis.slug != axis.name|slugify

(caused subtle bugs)

Monday, 25th February 2013 - 11:29

 

Eric Schrijverexpressed

— if the loop is reversed it is the last one we want to show.

Monday, 25th February 2013 - 11:43

 

Luditalked

— logo fonts test

Monday, 25th February 2013 - 13:26

 

Stéphanie Vilayphioubabbled out

— we set the background image size to 1200px wide so that it doesn't take forever to load.

Monday, 25th February 2013 - 15:00

 

Stéphanie Vilayphiouwhispered

— reduce margins in the header as we couldn't click on 'over' anymore

Monday, 25th February 2013 - 15:02

 

Eric Schrijvertweeted

— Only try to make a thumbnail when there really is an image

(otherwise error galore!)

Thursday, 28th February 2013 - 10:20

 

Eric Schrijversaid

— ie-compatible page.js?

Monday, 4th March 2013 - 13:15

 

Eric Schrijververbalised

— revert

Monday, 4th March 2013 - 13:27

 

Eric Schrijverinterpreted

— so 90ies

Monday, 4th March 2013 - 13:28

 

Eric Schrijverlet the cat out of the bag

— Only serverside routing if the browser supports it

Monday, 4th March 2013 - 14:29

 

Eric Schrijverbabbled out

— Update clientside navigation for /language/ prefixed links

Monday, 4th March 2013 - 15:04

 

Eric Schrijverwhispered

— Remove the 9 events limit!
:)

Monday, 4th March 2013 - 17:24

 

Eric Schrijverwhistled

— Another place where we only need to start making thumbnails when there is an image to thumbnail

Monday, 4th March 2013 - 17:34

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— community: rm extra space before comma

Thursday, 7th March 2013 - 13:45

 

Stéphanie Vilayphioudiscovered

— fix trage-wegen class

Thursday, 7th March 2013 - 13:55

 

Stéphanie Vilayphiouemited

— fix top margins

Thursday, 7th March 2013 - 14:10

 

Eric Schrijverinterpreted

— letter we sent to ask about the afronding

Thursday, 7th March 2013 - 14:45

 

Eric Schrijvercried

— Changeable order of axes
(includes migration)

Thursday, 7th March 2013 - 15:03

 

Eric Schrijvergave away

— Moved apart community and atlas. We will have to look for visual sophistication here still.

But first off to some updates on the map.

Thursday, 7th March 2013 - 16:24

 

Ludidisclosed

— adding icons on home axis names - +remember to always search an alternative to ...

Thursday, 7th March 2013 - 15:30

 

Stéphanie Vilayphiouverbalized

— center first axis in home

Thursday, 7th March 2013 - 14:12

 

Stéphanie Vilayphioulet out

— des formulaires stylés

Thursday, 7th March 2013 - 15:06

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 7th March 2013 - 15:06

 

Ludiargued

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 7th March 2013 - 15:30

 

Eric Schrijvertweeted

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Conflicts:
bessst.be/people/views.py
bessst.be/run/templates/people/individual_list.html

Thursday, 7th March 2013 - 16:32

 

Ludiadmitted

— icon à la ligne et balance styles date / events

Thursday, 7th March 2013 - 16:56

 

Eric Schrijverdeclared

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Monday, 11th March 2013 - 16:28

 

Eric Schrijverspoke

— LESS on the local server, CSS on bessst.be (requires pip install django-compressor)

Surprisingly tedious set up, glad we could copy from the osp site

Monday, 11th March 2013 - 17:07

 

Eric Schrijvershouted

— Bessst label label on community page

Monday, 11th March 2013 - 17:19

 

Eric Schrijverwhispered

— don’t load that template twice

Monday, 11th March 2013 - 17:29

 

Eric Schrijverspilled the beans

— A (hopefully) more usable map: drag the stilte-marker into the map.

Tuesday, 12th March 2013 - 15:31

 

Eric Schrijverrendered

— Translation strings Atlas

Tuesday, 12th March 2013 - 15:44

 

Eric Schrijversang

— Enable English and French

Tuesday, 12th March 2013 - 16:51

 

Eric Schrijverargued

— There was a duplicate of the base ‘nav’ block in home.html

Tuesday, 12th March 2013 - 17:04

 

Eric Schrijveradmitted

— The setlang view has some usability itches (wontfix)

Bij default, it redirects back to the same page.
So you don’t see anything has changed (even the language selector doesn’t move).

We could solve this by instead of using this form,
inserting links to the other language versions of this page.

But the form is actually useful because it sets the session variable.

So I now made it redirect to the home page by default,
after which the homepage redirects to the homepage in the newly chosen language.

Tuesday, 12th March 2013 - 17:10

 

Ludiadmitted

— parlez vous français?

Wednesday, 13th March 2013 - 13:12

 

Eric Schrijverexposed

— Only show all projects when scrolling down

Wednesday, 13th March 2013 - 12:59

 

Ludisaid

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Wednesday, 13th March 2013 - 13:12

 

Ludiverbalised

— icon projects 50%, blocs vides agenda débordants, favicon en route

Wednesday, 13th March 2013 - 22:56

 

Eric Schrijverbabbled out

— Compile french messages

Wednesday, 13th March 2013 - 14:48

 

Eric Schrijverconfessed

— Translations not mandatory

Wednesday, 13th March 2013 - 15:09

 

Eric Schrijverexpressed

— Let’s see if we can add a 500 error message to the server.

Wednesday, 13th March 2013 - 15:25

 

Eric Schrijverpublished

— Christel’s afronding remarks

Wednesday, 13th March 2013 - 19:27

 

Eric Schrijvercried

— Small map usability tweaks

Wednesday, 13th March 2013 - 19:46

 

OSPemited

— Added some db backups from the server so we have a backup in case of server failure

Wednesday, 13th March 2013 - 18:58

 

Eric Schrijverbabbled out

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Wednesday, 13th March 2013 - 19:47

 

Eric Schrijverexpressed

— 404

Wednesday, 13th March 2013 - 20:43

 

Ludispoke

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Wednesday, 13th March 2013 - 22:57

 

Luditweeted

— favicon rope

Wednesday, 13th March 2013 - 23:19

 

Ludibabbled

— favicon vers url ?

Wednesday, 13th March 2013 - 23:21

 

Ludiverbalised

— partners in 2 columns, atlas box resisting on the left

Thursday, 14th March 2013 - 00:27

 

Eric Schrijverexposed

— The agenda archive lives at /{nl|fr|en}/agenda/archive/

Thursday, 14th March 2013 - 02:26

 

Eric Schrijverdiscovered

— Added title fields everywhere

Thursday, 14th March 2013 - 02:40

 

Eric Schrijverwhistled

— A really simple view to show the mail addresses of those Friends that want
to be on the newsletter --> /nl/e-mail/

Thursday, 14th March 2013 - 03:00

 

Stéphanie Vilayphioutalked

— fixé les espaces blancs représentant le temps dans l'agenda

Thursday, 14th March 2013 - 12:36

 

Ludiwhistled

— inspiratie list - reversing order of resource title and categorie to avoid duplication admin side

Thursday, 14th March 2013 - 12:05

 

Ludiconfessed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 14th March 2013 - 12:05

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 14th March 2013 - 12:43

 

Stéphanie Vilayphiourendered

— transitions fluides

Thursday, 14th March 2013 - 14:14

 

Ludiargued

— past and futur links

Thursday, 14th March 2013 - 12:47

 

Ludiverbalized

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 14th March 2013 - 12:48

 

Ludishouted

— hmm - past and futur arrows calage in calendar

Thursday, 14th March 2013 - 13:33

 

Stéphanie Vilayphioublabbed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 14th March 2013 - 14:14

 

Stéphanie Vilayphioudivulged

— et on remonte ces petites icônes encore une fois

Thursday, 14th March 2013 - 14:29

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— fix margin in atlas

Thursday, 14th March 2013 - 14:35

 

Stéphanie Vilayphiouverbalised

— J'ai enlevé la langue dans l'url car ça empêchait de rester sur la même page quand on change de langue.

Thursday, 14th March 2013 - 16:59

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— Fixé le problème de traduction des catégories d'inspiration: le champ
pointait vers le renvoi Unicode de l'objet, hors il faut bien spécifier
le champ que l'on veut adresser. À répercuter s'il y a encore des choses
qui ne se traduisent pas.

AVANT
{% get_trans resource category LANGUAGE_CODE %}

APRÈS
{% get_trans resource.category name LANGUAGE_CODE %}

Thursday, 14th March 2013 - 17:01

 

Ludiuttered

— lisibilité icon ok - embrouille liens et placement

Thursday, 14th March 2013 - 16:10

 

Ludiinterpreted

— sharpen icons, cloud troubles

Thursday, 14th March 2013 - 16:42

 

Stéphanie Vilayphiougave away

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:osp.work.bessst

Thursday, 14th March 2013 - 17:03

 

Stéphanie Vilayphiouironized

— transitions moins molles

Thursday, 14th March 2013 - 17:14

 

Stéphanie Vilayphioudiscovered

— home: on cache le nom de l'axe quand on survole la légende

Thursday, 14th March 2013 - 17:17

 

Stéphanie Vilayphiouwhispered

— home: 1re photo déjà en fadein

Thursday, 14th March 2013 - 17:22

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— let's get rid of this over picture

Thursday, 14th March 2013 - 17:24

 

Stéphanie Vilayphiousaid

— on enlève les images des flatpages pour ne pas être tenté...

Thursday, 14th March 2013 - 17:26

 

Stéphanie Vilayphioublabbed

— cute tooltips

Thursday, 14th March 2013 - 17:45

 

Stéphanie Vilayphioubrought out

— centrage des lettrines sur les tuiles qui tombent

Thursday, 14th March 2013 - 17:47

 

Stéphanie Vilayphiouexpressed

— tailing on resize

Thursday, 14th March 2013 - 17:51

 

Stéphanie Vilayphioutweeted

— effacé ou commenté les console.log

Thursday, 14th March 2013 - 17:53

 

Stéphanie Vilayphiouemited

— oups, un LANGUAGE_CODE qui traîne n'importe où

Thursday, 14th March 2013 - 17:55

 

Stéphanie Vilayphioulet loose

— j'ai remonté les catégories d'inspiration en haut des boîtes, je trouvais ça plus équilibré? Mais on peut les remettre en bas si jamais...

Thursday, 14th March 2013 - 17:56

 

Eric Schrijverpeached

— Bessst of both world: languages in the url, redirect to the proper page!

cf http://machakux.appspot.com/blog/17010/django_using_i18n_patterns_and_locale_switcher

Friday, 15th March 2013 - 12:25

 

Eric Schrijververbalised

— <-- Zoom out

Friday, 15th March 2013 - 16:45

 

Eric Schrijversaid

— Logo VGC

Friday, 15th March 2013 - 17:37

 

Eric Schrijvertalked

— The local server is having a lot of trouble with this,
lets see how it works out on the server :)

Friday, 15th March 2013 - 20:02

 

Eric Schrijververbalised

— There are some problems with the thumbnail generation, and because the masonry waits for all the images, it stalls

I moved most of the code outside of the $('window').load block so that it is executed before

+ some other regressions fixed

Friday, 15th March 2013 - 20:33

 

Eric Schrijverstated

— The description texts had the habit of disappearing

Friday, 15th March 2013 - 20:45

 

Luditalked

— past and current wirh arrows on calendar - presque là

Monday, 18th March 2013 - 23:52

 

Ludibrought out

— agenda archive links ok

Tuesday, 19th March 2013 - 19:40

 

Eric Schrijvertattled

— Added extra url for personal atlas pages, if ever we get the time to implement that :)

Thursday, 4th April 2013 - 16:57

 

Eric Schrijverironized

— Add analytics (on my server, was getting tired of waiting around)

Thursday, 4th April 2013 - 16:58

 

Eric Schrijverpeached

— Translation was forgotten for flat pages

Thursday, 16th May 2013 - 12:46

 

Ludiwhistled

— zoom atlas par dessous la nav

Thursday, 16th May 2013 - 12:49

 

Eric Schrijverrendered

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 16th May 2013 - 13:10

 

Eric Schrijverwhispered

— Translate also the hovering axis names

Thursday, 16th May 2013 - 13:11

 

Ludistated

— bessst ligature is back :> and an arrow lives between starting and ending dates

Thursday, 16th May 2013 - 15:00

 

Eric Schrijverinterpreted

— Translations Bessst Label form

Thursday, 16th May 2013 - 14:38

 

Ludirevealed

— Merge branch 'master' of git.constantvzw.org:/osp.work.bessst

Thursday, 16th May 2013 - 15:00

 

Ludibabbled

— et la fonte

Thursday, 16th May 2013 - 15:03

 

Ludishouted

— axis-menu au top

Thursday, 16th May 2013 - 15:11

 

Eric Schrijversaid

— There is a problem with the analytics server

Sunday, 15th December 2013 - 16:04

 

Eric Schrijverrendered

— Analytics weer ingeschakeld

Thursday, 30th January 2014 - 21:11

 

Eric Schrijververbalised

— Newer versions import PIL(low) differently, allow for both behaviours

Saturday, 22nd November 2014 - 19:53

 

Eric Schrijvercomitted

— Installation instructions

Saturday, 22nd November 2014 - 19:54

 

Eric Schrijverdeclared

— With screenshot

Saturday, 22nd November 2014 - 19:57