totlater
clone your own copy | download snapshot

Snapshots | iceberg

Inside this repository

test_hyph
text/plain

Download raw (48.9 KB)

"st: Beeld" 
"st: Nina" 
"st: van" 
"st: der" 
"st: Leck" 
"st: een" 
"st: niet" 
"st: onknappe" 
"st: jongedame" 
"st: aan" 
"st: vooravond" 
"st: van" 
"st: laat-ste" 
"st: zomer" 
"st: het" 
"st: dorp" 
"st: klaarges-toomd" 
"st: voor" 
"st: uni-versiteit" 
"st: zijn" 
"st: minst" 
"st: het" 
"st: ho-ger" 
"st: on-der-wijs" 
"st: Voor" 
"st: haar" 
"st: staat" 
"st: Filip" 
"st: Vranckx" 
"st: tek-en-ler-aar" 
"st: wie" 
"st: stiekem" 
"st: ver-liefd" 
"st: Achter" 
"st: Filip" 
"st: dreigen" 
"st: het" 
"st: school-bord" 
"st: zielige" 
"st: man" 
"st: aan" 
"st: het" 
"st: kruis" 
"st: Haar" 
"st: knieën" 
"st: houdt" 
"st: gedrukt" 
"st: te-gen" 
"st: het" 
"st: koude" 
"st: ijzer" 
"st: van" 
"st: bank" 
"st: kijken" 
"st: naar" 
"st: tient-al-len" 
"st: pa-gina" 
"st: met" 
"st: schet-sen" 
"st: van" 
"st: dorps-v-rouwen" 
"st: die" 
"st: samen" 
"st: een" 
"st: ver-haal" 
"st: ver-tellen" 
"st: Jouw" 
"st: strip" 
"st: ge-woon" 
"st: zegt" 
"st: Filip" 
"st: Doordeweeks" 
"st: Beetje" 
"st: mak" 
"st: smakeloos" 
"st: Maar" 
"st: geen" 
"st: nood" 
"st: ver-der" 
"st: Denk" 
"st: door" 
"st: Laat" 
"st: fantas-ie" 
"st: vrije" 
"st: loop" 
"st: kan" 
"st: het" 
"st: Wat" 
"st: ge-beurt" 
"st: ver-der" 
"st: nog" 
"st: Wie" 
"st: doet" 
"st: wat" 
"st: Hoe" 
"st: kijkt" 
"st: Greta" 
"st: van" 
"st: Boet-iek" 
"st: Wat" 
"st: zegt" 
"st: Waar" 
"st: in-trige" 
"st: Hij" 
"st: spreekt" 
"st: haar" 
"st: toe" 
"st: vurig" 
"st: zij" 
"st: kijkt" 
"st: hem" 
"st: aan" 
"st: met" 
"st: haar" 
"st: grote" 
"st: groene" 
"st: tien-er-o-gen" 
"st: bang" 
"st: onzeker" 
"st: wil" 
"st: wel" 
"st: als" 
"st: maar" 
"st: eens" 
"st: zou" 
"st: weten" 
"st: waar" 
"st: híj" 
"st: naar-toe" 
"st: wil" 
"st: Ver-tel" 
"st: wat" 
"st: ge-beurt" 
"st: pre-cies" 
"st: praten" 
"st: rod-delen" 
"st: maken" 
"st: ruzie" 
"st: leg-gen" 
"st: het" 
"st: bij" 
"st: praten" 
"st: weer" 
"st: Goed" 
"st: goed" 
"st: ver-der" 
"st: Wat" 
"st: ge-beurt" 
"st: nog" 
"st: Waar" 
"st: zit" 
"st: span-nings-boog" 
"st: Wat" 
"st: con-flict" 
"st: Waar" 
"st: wil" 
"st: naar-toe" 
"st: Een" 
"st: kind" 
"st: komt" 
"st: speel-p-laats" 
"st: op-gere-den" 
"st: Al-leen" 
"st: een" 
"st: driew-iel-er" 
"st: Het" 
"st: maakt" 
"st: een" 
"st: rond-je" 
"st: rijdt" 
"st: school-poort" 
"st: weer" 
"st: buiten" 
"st: Nina" 
"st: geeft" 
"st: geen" 
"st: an-t-woord" 
"st: ver-s-chrikkelijk" 
"st: het" 
"st: dat" 
"st: be-gint" 
"st: hui-len" 
"st: Filip" 
"st: troost" 
"st: haar" 
"st: Hij" 
"st: geeft" 
"st: haar" 
"st: een" 
"st: van" 
"st: zijn" 
"st: scen-ario" 
"st: Een" 
"st: mis-daad-verhaal" 
"st: met" 
"st: razende" 
"st: acti-escènes" 
"st: wapens" 
"st: loei-harde" 
"st: span-ning" 
"st: een" 
"st: ver-rassend" 
"st: einde" 
"st: Jij" 
"st: tek-ent" 
"st: zegt" 
"st: hij" 
"st: schrijf" 
"st: het" 
"st: scen-ario" 
"st: Try" 
"st: Het" 
"st: ver-haal" 
"st: goed" 
"st: ges-chreven" 
"st: Het" 
"st: giert" 
"st: door" 
"st: bocht-en" 
"st: evenals" 
"st: wa-gens" 
"st: die" 
"st: erin" 
"st: voorko-men" 
"st: Filip" 
"st: ne-gen-entwin-tig" 
"st: tek-en-aar" 
"st: kan" 
"st: ver-tellen" 
"st: Nina" 
"st: niet" 
"st: Tot" 
"st: hui-lens" 
"st: toe" 
"st: tek-ent" 
"st: cab-ri-olets" 
"st: combi" 
"st: speed-boten" 
"st: gevechts-vliegtui-gen" 
"st: blaast" 
"st: hen" 
"st: leven" 
"st: maar" 
"st: kijkt" 
"st: droe-fgeestig" 
"st: toe" 
"st: hoe" 
"st: ijskoud" 
"st: blijven" 
"st: gesofisticeerd" 
"st: tech-nisch" 
"st: heel" 
"st: hoog-staand" 
"st: maar" 
"st: zon-der" 
"st: enig" 
"st: harts-ge-voel" 
"st: Stuk" 
"st: voor" 
"st: stuk" 
"st: veroordeelt" 
"st: hen" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: bru-in-rode" 
"st: veeg" 
"st: lu-ie" 
"st: mug-gen" 
"st: die" 
"st: schet-sen" 
"st: dood-mept" 
"st: Met" 
"st: elke" 
"st: fatale" 
"st: slag" 
"st: ver-brijzelt" 
"st: een" 
"st: stuk" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: ei-gen" 
"st: droom" 
"st: mid-den" 
"st: zomer" 
"st: die" 
"st: laat-ste" 
"st: zomer" 
"st: het" 
"st: dorp" 
"st: wan-neer" 
"st: haar" 
"st: vrienden" 
"st: met" 
"st: over-tuiging" 
"st: hun" 
"st: toekomst" 
"st: verzinnen" 
"st: Leuven" 
"st: Gent" 
"st: An-t-wer-pen" 
"st: recht-en" 
"st: talen" 
"st: gen-eeskunde" 
"st: Iedereen" 
"st: weet" 
"st: waar" 
"st: naar-toe" 
"st: zij" 
"st: weet" 
"st: het" 
"st: als-maar" 
"st: mind-er" 
"st: Wan-neer" 
"st: laat-ste" 
"st: mug" 
"st: ter" 
"st: dood" 
"st: veroordeelt" 
"st: weet" 
"st: al-leen" 
"st: nog" 
"st: dat" 
"st: niet" 
"st: the-or-ie" 
"st: van" 
"st: uni-versiteit" 
"st: wil" 
"st: tot" 
"st: groot" 
"st: on-be-grip" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: bro-er" 
"st: die" 
"st: zich" 
"st: sporen" 
"st: van" 
"st: vader" 
"st: voor-beeldig" 
"st: door" 
"st: duizenden" 
"st: duizenden" 
"st: pa-gina" 
"st: zwoegt" 
"st: toege-paste" 
"st: eco-nomis-che" 
"st: wetenschap-per" 
"st: zijn" 
"st: borst" 
"st: prikken" 
"st: iets" 
"st: waar-van" 
"st: hij" 
"st: zelf" 
"st: niet" 
"st: kan" 
"st: zeg-gen" 
"st: wat" 
"st: dat" 
"st: pre-cies" 
"st: betek-ent" 
"st: Tijdens" 
"st: elke" 
"st: maaltijd" 
"st: suist" 
"st: het" 
"st: rond" 
"st: haar" 
"st: oren" 
"st: Zou" 
"st: niet" 
"st: iets" 
"st: doen" 
"st: met" 
"st: kun-st-geschiedenis" 
"st: iets" 
"st: waaraan" 
"st: noo-it" 
"st: eer-der" 
"st: had" 
"st: gedacht" 
"st: Chemie" 
"st: Filo-sofie" 
"st: Strípteken-en" 
"st: Denk" 
"st: echt" 
"st: aan" 
"st: stripteken-en" 
"st: Kan" 
"st: zoi-ets" 
"st: studer-en" 
"st: Kan" 
"st: daar" 
"st: brood" 
"st: mee" 
"st: verdien-en" 
"st: dat" 
"st: wel" 
"st: iets" 
"st: voor" 
"st: jou" 
"st: Wat" 
"st: vindt" 
"st: Filip" 
"st: daar-van" 
"st: Haar" 
"st: vader" 
"st: kijkt" 
"st: haar" 
"st: ern-stig" 
"st: aan" 
"st: ter-wijl" 
"st: een" 
"st: boter-ham" 
"st: sopt" 
"st: een" 
"st: diep" 
"st: bord" 
"st: geplette" 
"st: aard-bei-en" 
"st: met" 
"st: suiker" 
"st: On-der" 
"st: zijn" 
"st: ogen" 
"st: vol" 
"st: am-bit-ie" 
"st: voor" 
"st: zijn" 
"st: bijde-hante" 
"st: dochter" 
"st: weet" 
"st: zij" 
"st: al-leen" 
"st: nog" 
"st: maar" 
"st: dat" 
"st: weg" 
"st: wil" 
"st: Weg" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: huis" 
"st: Weg" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: dorp" 
"st: Weg" 
"st: van" 
"st: planeet" 
"st: kan" 
"st: zelfs" 
"st: geen" 
"st: scen-ario" 
"st: aan" 
"st: Filip" 
"st: vindt" 
"st: wel" 
"st: dat" 
"st: kan" 
"st: port-retter-en" 
"st: wordt" 
"st: haar" 
"st: laat-ste" 
"st: po-ging" 
"st: tot" 
"st: autonome" 
"st: lots-bestem-ming" 
"st: Van" 
"st: die" 
"st: madam-men" 
"st: heeft" 
"st: hij" 
"st: gezegd" 
"st: dat" 
"st: goed" 
"st: kiezen" 
"st: kan" 
"st: Met" 
"st: een" 
"st: zuivere" 
"st: loep" 
"st: Haarfijn" 
"st: Greet" 
"st: van" 
"st: boet-iek" 
"st: Jean-nine" 
"st: van" 
"st: kapper" 
"st: Ber-tha" 
"st: buur-v-rouw" 
"st: An-nie" 
"st: van" 
"st: kruiden-ier" 
"st: Gerda" 
"st: van" 
"st: slachter" 
"st: Hij" 
"st: herkent" 
"st: al-le-maal" 
"st: Maar" 
"st: zijn" 
"st: echt" 
"st: zei" 
"st: hij" 
"st: dat" 
"st: maar" 
"st: beter" 
"st: foto" 
"st: maak" 
"st: Dat" 
"st: gaat" 
"st: sneller" 
"st: Dat" 
"st: verko-opt" 
"st: beter" 
"st: Zes" 
"st: ogen" 
"st: drie" 
"st: schuine" 
"st: hoof-den" 
"st: kijken" 
"st: haar" 
"st: ver-licht" 
"st: aan" 
"st: Boven" 
"st: hen" 
"st: hangt" 
"st: designlamp" 
"st: Tussen" 
"st: hen" 
"st: blinkt" 
"st: het" 
"st: afwas-bare" 
"st: tafelkleed" 
"st: fruitschaal" 
"st: staat" 
"st: helemaal" 
"st: achter-aan" 
"st: daarnaast" 
"st: choco" 
"st: con-fituur" 
"st: ver" 
"st: gen-oeg" 
"st: buiten" 
"st: armbereik" 
"st: di-ch-ter-bij" 
"st: een" 
"st: grote" 
"st: toren" 
"st: grijs" 
"st: brood" 
"st: Gouda" 
"st: pas-tel" 
"st: gebloem-de" 
"st: bor-djes" 
"st: witte" 
"st: ser-vetten" 
"st: gekookte" 
"st: hesp" 
"st: cho-les-ter-olv-rije" 
"st: mar-gar-ine" 
"st: een" 
"st: ther-mos" 
"st: koffie" 
"st: het-zelf-de" 
"st: metaal" 
"st: als" 
"st: lamp" 
"st: lange" 
"st: stilte" 
"st: waar-in" 
"st: bro-er" 
"st: wacht-en" 
"st: cent" 
"st: die" 
"st: al-leen" 
"st: nog" 
"st: moet" 
"st: val-len" 
"st: het" 
"st: hoofd" 
"st: van" 
"st: Nina" 
"st: blijft" 
"st: alles" 
"st: zijn" 
"st: plaats" 
"st: Als" 
"st: be-slist" 
"st: voor" 
"st: fo-to-grafie" 
"st: betaal" 
"st: het" 
"st: ma-ter-i-aal" 
"st: spreekt" 
"st: altijd" 
"st: als" 
"st: eer-ste" 
"st: dan" 
"st: voor" 
"st: mod-e-foto" 
"st: dan" 
"st: leert" 
"st: die" 
"st: knappe" 
"st: gri-eten" 
"st: privé" 
"st: kennen" 
"st: Dat" 
"st: haar" 
"st: bro-er" 
"st: zo-on" 
"st: van" 
"st: Georges" 
"st: fo-to-graaf" 
"st: Die" 
"st: verdient" 
"st: toch" 
"st: goed" 
"st: zijn" 
"st: brood" 
"st: dat" 
"st: zegt" 
"st: Kan" 
"st: hel-er" 
"st: da-gen" 
"st: buiten" 
"st: lo-pen" 
"st: Veel" 
"st: so-ciaal" 
"st: con-tact" 
"st: bent" 
"st: mo-biel" 
"st: dat" 
"st: be-lan-grijk" 
"st: Fo-to-grafen" 
"st: die" 
"st: reizen" 
"st: toch" 
"st: veel" 
"st: Kunt" 
"st: ook" 
"st: nog" 
"st: eens" 
"st: talen" 
"st: train-en" 
"st: Het" 
"st: goed" 
"st: een" 
"st: stiel" 
"st: ler-en" 
"st: The-or-ie" 
"st: komt" 
"st: later" 
"st: wel" 
"st: Als" 
"st: maar" 
"st: passie" 
"st: voelt" 
"st: voor" 
"st: wat" 
"st: doet" 
"st: Iedereen" 
"st: wil" 
"st: toch" 
"st: fo-to-grafen" 
"st: voor" 
"st: trouw-feesten" 
"st: het" 
"st: lijkt" 
"st: toch" 
"st: een" 
"st: beetje" 
"st: hobby" 
"st: Plots" 
"st: leek" 
"st: fo-to-grafie" 
"st: enige" 
"st: weg" 
"st: Nina" 
"st: zou" 
"st: naar" 
"st: grote" 
"st: stad" 
"st: gaan" 
"st: al-ler-lei" 
"st: avon-turen" 
"st: be-leven" 
"st: zou" 
"st: mensen" 
"st: bekijken" 
"st: kleur-en" 
"st: licht-in-val" 
"st: vergelijken" 
"st: zou" 
"st: altijd" 
"st: een" 
"st: ex-cuus" 
"st: hebben" 
"st: straat" 
"st: gaan" 
"st: niet" 
"st: veel" 
"st: bij" 
"st: stil" 
"st: ho-even" 
"st: staan" 
"st: noo-it" 
"st: noo-it" 
"st: zou" 
"st: nog" 
"st: een" 
"st: stripver-haal" 
"st: inkijken" 
"st: Achter" 
"st: kast" 
"st: on-der" 
"st: een" 
"st: lijvige" 
"st: map" 
"st: van" 
"st: academie" 
"st: ver-stopte" 
"st: grote" 
"st: stapel" 
"st: schet-sen" 
"st: die" 
"st: oo-it" 
"st: had" 
"st: gemaakt" 
"st: zomer" 
"st: was" 
"st: voor-bij" 
"st: Nina" 
"st: trok" 
"st: naar" 
"st: Brus-sel" 
"st: voelde" 
"st: zich" 
"st: sto-er" 
"st: stad" 
"st: die" 
"st: haar" 
"st: thuis-v-rienden" 
"st: gruwel-ijk" 
"st: grijs" 
"st: gevaarlijk" 
"st: vonden" 
"st: maar" 
"st: die" 
"st: zij" 
"st: heimelijk" 
"st: aan-bad" 
"st: om-d-at" 
"st: elke" 
"st: dag" 
"st: an-ders" 
"st: was" 
"st: om-d-at" 
"st: ner-gens" 
"st: kon" 
"st: kijken" 
"st: het-zelf-de" 
"st: zag" 
"st: om-d-at" 
"st: het" 
"st: licht" 
"st: haar" 
"st: een" 
"st: zweem" 
"st: van" 
"st: grandeur" 
"st: van" 
"st: Par-ijs" 
"st: Bar-celona" 
"st: gaf" 
"st: om-d-at" 
"st: het" 
"st: beton" 
"st: het" 
"st: as-falt" 
"st: her-in-ner-den" 
"st: aan" 
"st: vakanties" 
"st: het" 
"st: Kitzbühel-er-wald" 
"st: ge-vol-gen" 
"st: van" 
"st: dit" 
"st: ge-sprek" 
"st: huiselijke" 
"st: kri" 
"st: kring" 
"st: open-bar-en" 
"st: zich" 
"st: pas" 
"st: vele" 
"st: jar-en" 
"st: later" 
"st: Nina" 
"st: werkt" 
"st: als" 
"st: fo-to-grafe" 
"st: voorde" 
"st: krant" 
"st: een" 
"st: magazine" 
"st: ogen" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: bro-er" 
"st: ouders" 
"st: heeft" 
"st: alles" 
"st: wat" 
"st: wil" 
"st: Maar" 
"st: tijdens" 
"st: pauzes" 
"st: een-zame" 
"st: nacht-en" 
"st: groeit" 
"st: het" 
"st: ver-lan-gen" 
"st: weer" 
"st: strips" 
"st: maken" 
"st: grote" 
"st: series" 
"st: zoals" 
"st: die" 
"st: van" 
"st: En-ki" 
"st: Bilal" 
"st: Moebi-us" 
"st: die" 
"st: goed" 
"st: verko-pen" 
"st: dat" 
"st: zij" 
"st: en-kel" 
"st: nog" 
"st: teken-en" 
"st: zal" 
"st: een" 
"st: lichte" 
"st: ruimte" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: eiken-houten" 
"st: deur" 
"st: Dat" 
"st: elfend-er-tig-ste" 
"st: ver-telling" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: dorpsmeis-je" 
"st: dat" 
"st: naar" 
"st: stad" 
"st: trekt" 
"st: zucht" 
"st: Aglaia" 
"st: meest" 
"st: veeleis-ende" 
"st: van" 
"st: ons" 
"st: drie" 
"st: Niet" 
"st: alle" 
"st: meisjes" 
"st: stad" 
"st: wor-stelen" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: scheeftrekking" 
"st: als" 
"st: dat" 
"st: weer-legt" 
"st: muze" 
"st: Daar-en" 
"st: boven" 
"st: beschouwt" 
"st: Nina" 
"st: hare" 
"st: als" 
"st: een" 
"st: on-her-roep-elijke" 
"st: fout" 
"st: het" 
"st: ge-volg" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: ver-keerde" 
"st: keuze" 
"st: het" 
"st: mo-ment" 
"st: dat" 
"st: alles" 
"st: nog" 
"st: open" 
"st: lag" 
"st: Wil" 
"st: mis-schi-en" 
"st: dat" 
"st: zoek" 
"st: gaan" 
"st: naar" 
"st: zeven" 
"st: ver-schil-len" 
"st: met" 
"st: an-dere" 
"st: meisjes" 
"st: stad" 
"st: Aglaia" 
"st: klinkt" 
"st: bits" 
"st: muze" 
"st: heeft" 
"st: haar" 
"st: uit" 
"st: haar" 
"st: mid-dags-laap" 
"st: gewekt" 
"st: Het" 
"st: pro-ces" 
"st: zou" 
"st: wel" 
"st: eens" 
"st: in-teress-ant" 
"st: kunnen" 
"st: zijn" 
"st: Het" 
"st: voor-spel-baar" 
"st: als" 
"st: som" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: plus" 
"st: een" 
"st: Die" 
"st: som" 
"st: niet" 
"st: voor-spel-baar" 
"st: zoals" 
"st: jij" 
"st: ook" 
"st: wel" 
"st: weet" 
"st: Wij" 
"st: geloven" 
"st: niet" 
"st: on-her-roep-elijke" 
"st: fouten" 
"st: valt" 
"st: Eu-frosi-en" 
"st: onze" 
"st: zuster" 
"st: bij" 
"st: liev-er" 
"st: wij" 
"st: weiger-en" 
"st: aan-vaarden" 
"st: dat" 
"st: on-her-roep-elijke" 
"st: fouten" 
"st: on-her-roep-elijk" 
"st: fout" 
"st: blijven" 
"st: Lieflijk" 
"st: legt" 
"st: haar" 
"st: hand" 
"st: arm" 
"st: van" 
"st: Aglaia" 
"st: Wij" 
"st: zijn" 
"st: men-ing" 
"st: toegedaan" 
"st: dat" 
"st: elke" 
"st: fout" 
"st: een" 
"st: po-tentiële" 
"st: uitvind-ing" 
"st: schuilt" 
"st: een" 
"st: nieuwe" 
"st: vis-ie" 
"st: een" 
"st: ori-gin-eel" 
"st: res-ultaat" 
"st: Elke" 
"st: fout" 
"st: kan" 
"st: vol-gens" 
"st: ei-gen" 
"st: toedoen" 
"st: evolu-er-en" 
"st: waar-door" 
"st: ver-loop" 
"st: van" 
"st: tijd" 
"st: geen" 
"st: fout" 
"st: meer" 
"st: kan" 
"st: worden" 
"st: gen-oemd" 
"st: maar" 
"st: een" 
"st: ze-gen" 
"st: een" 
"st: geluk" 
"st: bij" 
"st: een" 
"st: on-geluk" 
"st: zelfs" 
"st: een" 
"st: gelukkige" 
"st: om-weg" 
"st: Nina" 
"st: loop" 
"st: voor-spel-baar" 
"st: nam" 
"st: een" 
"st: snelle" 
"st: be-sliss-ing" 
"st: om-d-at" 
"st: niet" 
"st: aan" 
"st: druk" 
"st: van" 
"st: omgev-ing" 
"st: kon" 
"st: weer-staan" 
"st: koos" 
"st: voor" 
"st: eerst" 
"st: mo-gelijke" 
"st: uit-weg" 
"st: die" 
"st: zich" 
"st: aan-diende" 
"st: al-leen" 
"st: maar" 
"st: weg" 
"st: kunnen" 
"st: gaan" 
"st: zal" 
"st: uit-pluizen" 
"st: wat" 
"st: haar" 
"st: on-gelukkig" 
"st: maakt" 
"st: zal" 
"st: dit" 
"st: mo-ment" 
"st: mis-schi-en" 
"st: nog" 
"st: an-dere" 
"st: herkennen" 
"st: zal" 
"st: haar" 
"st: leven" 
"st: om-gooi-en" 
"st: Die" 
"st: gaat" 
"st: strips" 
"st: maken" 
"st: moet" 
"st: daar" 
"st: zesen-zestig" 
"st: jaar" 
"st: voor" 
"st: worden" 
"st: Dat" 
"st: toch" 
"st: niet" 
"st: helemaal" 
"st: sis" 
"st: rep-liceert" 
"st: Aglaia" 
"st: ter-wijl" 
"st: een" 
"st: lok" 
"st: van" 
"st: Eu-frosi-en" 
"st: haar" 
"st: wijs-vinger" 
"st: krult" 
"st: Wij" 
"st: geloven" 
"st: toch" 
"st: niet" 
"st: dat" 
"st: het" 
"st: oo-it" 
"st: nog" 
"st: goed" 
"st: komt" 
"st: Nina" 
"st: zal" 
"st: po-gin-gen" 
"st: on-derne-men" 
"st: be-wust" 
"st: on-be-wust" 
"st: ter-echt" 
"st: ten" 
"st: on-rechte" 
"st: maar" 
"st: haar" 
"st: lot" 
"st: be-slecht" 
"st: zal" 
"st: zi-en" 
"st: wat" 
"st: ook" 
"st: pro-beert" 
"st: telkens" 
"st: zal" 
"st: ter-ug" 
"st: dezelf-de" 
"st: veroordeelde" 
"st: baan" 
"st: worden" 
"st: ge-worpen" 
"st: Het" 
"st: tra-giek" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: mensen-leven" 
"st: on-ver-an-der-lijk" 
"st: onom-wend-baar" 
"st: onontkoom-baar" 
"st: Wat" 
"st: zal" 
"st: ver-ander-en" 
"st: dat" 
"st: zij" 
"st: vrede" 
"st: zal" 
"st: ler-en" 
"st: ne-men" 
"st: met" 
"st: haar" 
"st: situ-atie" 
"st: Lieve" 
"st: zusters" 
"st: an-t-woord" 
"st: als" 
"st: derde" 
"st: ni-ets" 
"st: kunnen" 
"st: wij" 
"st: nog" 
"st: met" 
"st: zeker-heid" 
"st: zeg-gen" 
"st: Sinds" 
"st: onze" 
"st: ambt" 
"st: met" 
"st: uit-ster-ven" 
"st: bedreigd" 
"st: iets" 
"st: wat" 
"st: niemand" 
"st: oo-it" 
"st: had" 
"st: dur-ven" 
"st: geloven" 
"st: leven" 
"st: wij" 
"st: noodged-won-gen" 
"st: met" 
"st: marge" 
"st: van" 
"st: twijfel" 
"st: Als" 
"st: wij" 
"st: een" 
"st: uit-s-praak" 
"st: wil-len" 
"st: doen" 
"st: mo-eten" 
"st: Nina" 
"st: voet" 
"st: vol-gen" 
"st: haar" 
"st: zijn" 
"st: minst" 
"st: een" 
"st: tijd-je" 
"st: van" 
"st: aarde" 
"st: ob-server-en" 
"st: in-grediën-ten" 
"st: noter-en" 
"st: die" 
"st: leiden" 
"st: tot" 
"st: deze" 
"st: gene" 
"st: nog" 
"st: een" 
"st: an-dere" 
"st: con-stater-ing" 
"st: Mijn" 
"st: twee" 
"st: zusters" 
"st: knikken" 
"st: en-th-ousi-ast" 
"st: niet" 
"st: om-d-at" 
"st: het" 
"st: eens" 
"st: zijn" 
"st: wel" 
"st: om-d-at" 
"st: het" 
"st: voor-stel" 
"st: lanceer" 
"st: naar" 
"st: aarde" 
"st: dalen" 
"st: Nina" 
"st: biedt" 
"st: zich" 
"st: aan" 
"st: als" 
"st: een" 
"st: kans" 
"st: ont-snap-pen" 
"st: aan" 
"st: zieke" 
"st: sfeer" 
"st: waar-in" 
"st: wij" 
"st: leven" 
"st: Eeuwen-lang" 
"st: hebben" 
"st: wij" 
"st: gedrie" 
"st: an-dere" 
"st: goden" 
"st: gediend" 
"st: als" 
"st: godinnen" 
"st: wel-iswaar" 
"st: maar" 
"st: toch" 
"st: di-enst" 
"st: mensen-kinder-en" 
"st: kent" 
"st: ons" 
"st: als" 
"st: Drie" 
"st: Char-iten" 
"st: Drie" 
"st: Gratiën" 
"st: Aan-vankelijk" 
"st: war-en" 
"st: niet" 
"st: meer" 
"st: dan" 
"st: sten-en" 
"st: een" 
"st: driet-al" 
"st: per" 
"st: to-ev-al" 
"st: Melk-weg" 
"st: aarde" 
"st: ge-botst" 
"st: maar" 
"st: snel" 
"st: wer-den" 
"st: ge-port-retteerd" 
"st: als" 
"st: beval-lige" 
"st: vrouwen" 
"st: eens" 
"st: rond" 
"st: dan" 
"st: weer" 
"st: slank" 
"st: kost-bare" 
"st: ge-waden" 
"st: maar" 
"st: sinds" 
"st: Griek-en" 
"st: veelal" 
"st: naakt" 
"st: Tal-loze" 
"st: beelden" 
"st: zijn" 
"st: van" 
"st: ons" 
"st: gemaakt" 
"st: tot" 
"st: aan" 
"st: het" 
"st: einde" 
"st: van" 
"st: ne-gen-tiende" 
"st: eeuw" 
"st: Sindsdi-en" 
"st: leven" 
"st: wij" 
"st: voor-namelijk" 
"st: ver-getel-heid" 
"st: Ons" 
"st: leven" 
"st: speelt" 
"st: zich" 
"st: eld-ers" 
"st: lieflijke" 
"st: val-lei-en" 
"st: van" 
"st: Olym-pus-berg" 
"st: Noo-it" 
"st: hebben" 
"st: een" 
"st: ei-gen" 
"st: be-staan" 
"st: geleid" 
"st: hebben" 
"st: al-leen" 
"st: maar" 
"st: begel-eid" 
"st: Afrod-ite" 
"st: Apollo" 
"st: het" 
"st: bijzon-der" 
"st: elk" 
"st: vrolijk" 
"st: mo-ment" 
"st: banket" 
"st: huwel-ijk" 
"st: war-en" 
"st: wij" 
"st: present" 
"st: eer-ste" 
"st: dronk" 
"st: was" 
"st: ons" 
"st: als" 
"st: een" 
"st: garantie" 
"st: gratie" 
"st: tijd-loosheid" 
"st: vreug-de" 
"st: Eeuwen-lang" 
"st: hebben" 
"st: wij" 
"st: gew-erkt" 
"st: met" 
"st: als" 
"st: enige" 
"st: zorg" 
"st: onze" 
"st: vader" 
"st: Zeus" 
"st: Jupiter" 
"st: wil" 
"st: wat" 
"st: hij" 
"st: zoal" 
"st: van" 
"st: ons" 
"st: dacht" 
"st: dat" 
"st: was" 
"st: onze" 
"st: al-ler-g-root-ste" 
"st: bekom-mernis" 
"st: Want" 
"st: hij" 
"st: al-machtige" 
"st: op-per-god" 
"st: enige" 
"st: heers-er" 
"st: Zijn" 
"st: be-staan" 
"st: zijn" 
"st: ego" 
"st: zijn" 
"st: geloof" 
"st: zijn" 
"st: af-hankelijk" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: aan-tal" 
"st: aard-lingen" 
"st: dat" 
"st: hem" 
"st: aan-bidt" 
"st: kan" 
"st: zich" 
"st: dus" 
"st: voor-stel-len" 
"st: hoe" 
"st: het" 
"st: met" 
"st: hem" 
"st: gesteld" 
"st: jar-en-lang" 
"st: houdt" 
"st: hij" 
"st: bed" 
"st: Hij" 
"st: de-pressief" 
"st: wei-gert" 
"st: elke" 
"st: ther-apie" 
"st: Zor-gen" 
"st: hoeft" 
"st: zich" 
"st: over" 
"st: hem" 
"st: niet" 
"st: maken" 
"st: hij" 
"st: on-ster-fe-lijk" 
"st: Voor" 
"st: ons" 
"st: wil" 
"st: dat" 
"st: zeg-gen" 
"st: dat" 
"st: een" 
"st: eeuw" 
"st: lang" 
"st: geen" 
"st: grootse" 
"st: banketten" 
"st: meer" 
"st: hebben" 
"st: geleid" 
"st: al-leen" 
"st: nog" 
"st: wat" 
"st: hoc" 
"st: party" 
"st: on-der" 
"st: een" 
"st: hand-vol" 
"st: goden" 
"st: clandes-tien" 
"st: zijn" 
"st: zon-der" 
"st: pro-tocol" 
"st: maken" 
"st: onze" 
"st: hoof-dtaak" 
"st: over-bod-ig" 
"st: Olym-pus" 
"st: mag" 
"st: zich" 
"st: kloof" 
"st: van" 
"st: crisis" 
"st: storten" 
"st: mij" 
"st: mijn" 
"st: zusters" 
"st: treft" 
"st: een" 
"st: eer-der" 
"st: vreug-de-volle" 
"st: wend-ing" 
"st: Eindelijk" 
"st: hebben" 
"st: wij" 
"st: tijd" 
"st: voor" 
"st: het" 
"st: woord" 
"st: goes-t-ing" 
"st: voor" 
"st: in-vulling" 
"st: er-van" 
"st: voor" 
"st: alle" 
"st: vragen" 
"st: dat" 
"st: het" 
"st: zich" 
"st: draagt" 
"st: Vrijheid" 
"st: Zelf-beschikking-s-recht" 
"st: Verveling" 
"st: Het" 
"st: moeilijk" 
"st: over" 
"st: alle" 
"st: tijd" 
"st: beschikken" 
"st: als" 
"st: dat" 
"st: noo-it" 
"st: eer-der" 
"st: hebt" 
"st: gedaan" 
"st: Beangsti-gend" 
"st: ver-lam-mend" 
"st: ook" 
"st: schoon" 
"st: Maar" 
"st: gen-oeg" 
"st: dit" 
"st: ver-haal" 
"st: gaat" 
"st: niet" 
"st: over" 
"st: ons" 
"st: maar" 
"st: over" 
"st: iets" 
"st: veel" 
"st: in-teress-anters" 
"st: een" 
"st: mensen-kind" 
"st: als" 
"st: heer-lijk" 
"st: com-plex" 
"st: grilli-ger" 
"st: dan" 
"st: Eros" 
"st: Vandaar" 
"st: An-ders" 
"st: dan" 
"st: meeste" 
"st: schrijf-s-tukken" 
"st: die" 
"st: kent" 
"st: dit" 
"st: re-laas" 
"st: niet" 
"st: ges-chreven" 
"st: vol-gens" 
"st: een" 
"st: vooraf" 
"st: be-paald" 
"st: grond-s-chema" 
"st: Het" 
"st: ontwikkelde" 
"st: zich" 
"st: basis" 
"st: van" 
"st: onze" 
"st: in-tuïtie" 
"st: na-men" 
"st: het" 
"st: ris-ico" 
"st: kozen" 
"st: voor" 
"st: het" 
"st: avon-tuur" 
"st: be-slisten" 
"st: Nina" 
"st: aarde" 
"st: vol-gen" 
"st: dit" 
"st: punt" 
"st: het" 
"st: ver-haal" 
"st: kenden" 
"st: wij" 
"st: net" 
"st: min" 
"st: als" 
"st: het" 
"st: res-ultaat" 
"st: Als" 
"st: ver-der" 
"st: leest" 
"st: neemt" 
"st: het" 
"st: ris-ico" 
"st: dat" 
"st: wij" 
"st: na-men" 
"st: al-leen" 
"st: daarom" 
"st: verklar-en" 
"st: wij" 
"st: tot" 
"st: uitverkoren" 
"st: lez-er" 
"st: Tijdens" 
"st: haar" 
"st: schijn-baar" 
"st: blij-moedige" 
"st: jar-en" 
"st: lonkte" 
"st: Nina" 
"st: wel" 
"st: vaker" 
"st: naar" 
"st: beeld-verhalen" 
"st: etalages" 
"st: naar" 
"st: het" 
"st: eindwerk" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: strip-stu-dent" 
"st: voelde" 
"st: dan" 
"st: een" 
"st: lichte" 
"st: pijn" 
"st: ter" 
"st: hoo-gte" 
"st: van" 
"st: alvleesk-li-er" 
"st: die" 
"st: handig" 
"st: negeerde" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: ex-cuus" 
"st: over" 
"st: veel" 
"st: chips" 
"st: chocol-ade" 
"st: wit-bi-er" 
"st: Strips" 
"st: vond" 
"st: een" 
"st: jeug-dzonde" 
"st: kinds" 
"st: on-in-teress-ant" 
"st: een" 
"st: genre" 
"st: voor" 
"st: am-a-teurs" 
"st: Soms" 
"st: durf-de" 
"st: nog" 
"st: wel" 
"st: een" 
"st: man" 
"st: schet-sen" 
"st: naakt" 
"st: mid-den" 
"st: nacht" 
"st: wan-neer" 
"st: dronken" 
"st: al-leen" 
"st: sofa" 
"st: zat" 
"st: Zoals" 
"st: elke" 
"st: stu-dent" 
"st: tijdens" 
"st: die" 
"st: jar-en" 
"st: van" 
"st: be-lofte" 
"st: werd" 
"st: ook" 
"st: zeer" 
"st: be-hendig" 
"st: kunst" 
"st: van" 
"st: ont-gooch-el-ing" 
"st: Berustend" 
"st: keek" 
"st: toe" 
"st: hoe" 
"st: zij" 
"st: ook" 
"st: Sint" 
"st: Lu-kas" 
"st: niet" 
"st: meer" 
"st: dan" 
"st: een" 
"st: mid-del-maat" 
"st: bleek" 
"st: zijn" 
"st: Dit" 
"st: was" 
"st: een" 
"st: gedeelde" 
"st: smart" 
"st: met" 
"st: solid-ar-iteit" 
"st: wer-den" 
"st: levens" 
"st: ge-mod-elleerd" 
"st: verre" 
"st: schaduw" 
"st: van" 
"st: Carti-er" 
"st: Bresson" 
"st: Soph-ie" 
"st: Calle" 
"st: Carl" 
"st: Keyz-er" 
"st: zocht-en" 
"st: naar" 
"st: thema" 
"st: stijlen" 
"st: een" 
"st: vorm" 
"st: waar-van" 
"st: hun" 
"st: eindwerk" 
"st: beves-ti-ging" 
"st: zou" 
"st: zijn" 
"st: geloven" 
"st: dat" 
"st: maar" 
"st: en-kele" 
"st: stu-den-ten" 
"st: dit" 
"st: opz-et" 
"st: sla-gen" 
"st: dat" 
"st: meesten" 
"st: net" 
"st: als" 
"st: Nina" 
"st: nog" 
"st: volop" 
"st: zoek-ende" 
"st: zijn" 
"st: wan-neer" 
"st: fe-li-cit-aties" 
"st: ontvan-gen" 
"st: van" 
"st: jury" 
"st: daarom" 
"st: zijn" 
"st: eer-ste" 
"st: in-stantie" 
"st: geneigd" 
"st: vol-gende" 
"st: scène" 
"st: als" 
"st: een" 
"st: natuurlijke" 
"st: loop" 
"st: van" 
"st: om-standigheden" 
"st: zi-en" 
"st: niet" 
"st: als" 
"st: een" 
"st: uit-was" 
"st: van" 
"st: scheeftrekking" 
"st: die" 
"st: vorige" 
"st: pa-gina" 
"st: bes-chreven" 
"st: Als" 
"st: vaak" 
"st: was" 
"st: met" 
"st: Domen-ica" 
"st: Nikki" 
"st: voor" 
"st: vrienden" 
"st: kroeg" 
"st: gedoken" 
"st: Di-cht" 
"st: bijeen" 
"st: bank" 
"st: nipten" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: vrij" 
"st: ge-rookte" 
"st: whisky" 
"st: Nikki" 
"st: was" 
"st: Nina" 
"st: rots" 
"st: brand-ing" 
"st: kenden" 
"st: elkaars" 
"st: on-met-elijke" 
"st: twijfels" 
"st: ver-lan-gens" 
"st: Dat" 
"st: dacht-en" 
"st: toch" 
"st: Als" 
"st: Nina" 
"st: haar" 
"st: zou" 
"st: mo-eten" 
"st: schet-sen" 
"st: zou" 
"st: eerst" 
"st: een" 
"st: pa-gina" 
"st: meisjes" 
"st: met" 
"st: lang" 
"st: bru-in" 
"st: haar" 
"st: hoge" 
"st: juk-beender-en" 
"st: prober-en" 
"st: tot" 
"st: dat" 
"st: ver-metele" 
"st: figuurtje" 
"st: zou" 
"st: ont-staan" 
"st: dat" 
"st: Nikki" 
"st: kon" 
"st: zijn" 
"st: met" 
"st: ogen" 
"st: van" 
"st: smaragd" 
"st: waar-in" 
"st: het" 
"st: leven" 
"st: bovenal" 
"st: glin-ster-ing" 
"st: zou" 
"st: tip-pen" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: ten-en" 
"st: staan" 
"st: zou" 
"st: haar" 
"st: ene" 
"st: wijs-vinger" 
"st: op-stek-en" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: lichtend" 
"st: lampje" 
"st: Weet" 
"st: nog" 
"st: toen" 
"st: Toen" 
"st: Toen" 
"st: Café" 
"st: Alex" 
"st: Een" 
"st: pa-gina" 
"st: een" 
"st: kader" 
"st: een" 
"st: schets" 
"st: café" 
"st: Alex" 
"st: Hoog-straat" 
"st: toen" 
"st: nog" 
"st: een" 
"st: echt" 
"st: café" 
"st: zon-der" 
"st: anti-ek" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: ra-dio" 
"st: die" 
"st: chan-sons" 
"st: vol" 
"st: ruis" 
"st: speelt" 
"st: Nikki" 
"st: Nina" 
"st: bij" 
"st: het" 
"st: raam" 
"st: Muts" 
"st: hand-schoen-en" 
"st: tafel" 
"st: Een" 
"st: zelfger-olde" 
"st: sigaret" 
"st: tussen" 
"st: hun" 
"st: ges-tifte" 
"st: lip-pen" 
"st: Mid-den" 
"st: nacht" 
"st: was" 
"st: het" 
"st: Iedereen" 
"st: had" 
"st: een" 
"st: on-der-werp" 
"st: voor" 
"st: het" 
"st: af-studeer-werk" 
"st: be-halve" 
"st: Nina" 
"st: Weer" 
"st: voelde" 
"st: zich" 
"st: die" 
"st: ver-loren" 
"st: tien-er" 
"st: tijdens" 
"st: laat-ste" 
"st: zomer" 
"st: die" 
"st: niet" 
"st: wist" 
"st: wat" 
"st: kiezen" 
"st: Luste-loos" 
"st: had" 
"st: gescrold" 
"st: door" 
"st: massa" 
"st: kiekjes" 
"st: haar" 
"st: archief" 
"st: Van" 
"st: zowat" 
"st: helft" 
"st: wist" 
"st: niet" 
"st: meer" 
"st: waar" 
"st: wan-neer" 
"st: hen" 
"st: had" 
"st: gen-o-men" 
"st: Niet" 
"st: een" 
"st: patroon" 
"st: kon" 
"st: erin" 
"st: herkennen" 
"st: Wat" 
"st: voor" 
"st: zich" 
"st: zag" 
"st: was" 
"st: het" 
"st: sjofele" 
"st: ge-baar" 
"st: van" 
"st: verzame-laar" 
"st: That" 
"st: was" 
"st: had" 
"st: geen" 
"st: idee" 
"st: zei" 
"st: goot" 
"st: whisky" 
"st: een" 
"st: teug" 
"st: naar" 
"st: binnen" 
"st: Haar" 
"st: keel" 
"st: brandde" 
"st: nog" 
"st: toen" 
"st: een" 
"st: lange" 
"st: man" 
"st: het" 
"st: de-ur-gat" 
"st: ver-s-cheen" 
"st: salo-pet" 
"st: on-der" 
"st: spat-ten" 
"st: Dat" 
"st: war-en" 
"st: niet" 
"st: vlekken" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: muurschilder" 
"st: dat" 
"st: war-en" 
"st: artistieke" 
"st: vrijheden" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: kun-sten-aar" 
"st: Nauwgez-et" 
"st: vol-g-de" 
"st: Nina" 
"st: hem" 
"st: Hij" 
"st: be-stelde" 
"st: een" 
"st: Or-val" 
"st: las" 
"st: krant" 
"st: alsof" 
"st: het" 
"st: nog" 
"st: maar" 
"st: mid-dag" 
"st: was" 
"st: Pik-ante" 
"st: ogen" 
"st: had" 
"st: man" 
"st: Dat" 
"st: wist" 
"st: nog" 
"st: heel" 
"st: pre-cies" 
"st: Wak-ker" 
"st: was" 
"st: hij" 
"st: Die" 
"st: man" 
"st: wil" 
"st: wel" 
"st: port-retter-en" 
"st: zei" 
"st: Nina" 
"st: Nikki" 
"st: lachte" 
"st: Díe" 
"st: man" 
"st: Nina" 
"st: bleef" 
"st: hem" 
"st: aankijken" 
"st: Waarom" 
"st: dan" 
"st: wel" 
"st: Het" 
"st: was" 
"st: ge-woon" 
"st: zei" 
"st: Twas" 
"st: twas" 
"st: nie" 
"st: nie" 
"st: riepen" 
"st: Marco" 
"st: er-bij" 
"st: hun" 
"st: klas-gen-oot" 
"st: die" 
"st: re-port-ages" 
"st: zou" 
"st: gaan" 
"st: maken" 
"st: Sahel" 
"st: Samen" 
"st: verzonnen" 
"st: een" 
"st: ar-gu-ment-atie" 
"st: waarmee" 
"st: het" 
"st: eindwerk" 
"st: zou" 
"st: be-halen" 
"st: Als" 
"st: Nina" 
"st: haar" 
"st: vriend-in" 
"st: bij" 
"st: deze" 
"st: her-in-ner-ing" 
"st: nog" 
"st: één" 
"st: keer" 
"st: zou" 
"st: teken-en" 
"st: zou" 
"st: haar" 
"st: wijd-beens" 
"st: het" 
"st: mid-den" 
"st: van" 
"st: blad-spiegel" 
"st: plaat-sen" 
"st: vinger" 
"st: om-hoog" 
"st: zat" 
"st: raak" 
"st: met" 
"st: ge-voel" 
"st: zou" 
"st: Nikki" 
"st: een" 
"st: tek-st-bal-lon" 
"st: blazen" 
"st: zat" 
"st: erop" 
"st: het" 
"st: licht" 
"st: van" 
"st: geschiedenis" 
"st: po-ging" 
"st: haar" 
"st: leven" 
"st: een" 
"st: an-dere" 
"st: draai" 
"st: geven" 
"st: stel-len" 
"st: tweede" 
"st: in-stantie" 
"st: voor" 
"st: deze" 
"st: situ-atie" 
"st: herzi-en" 
"st: zal" 
"st: het" 
"st: mis-schi-en" 
"st: bea-men" 
"st: wan-neer" 
"st: meer" 
"st: ken-nis" 
"st: heeft" 
"st: van" 
"st: Nina" 
"st: harten-kamer" 
"st: zat" 
"st: erop" 
"st: maar" 
"st: zat" 
"st: ook" 
"st: ferm" 
"st: naast" 
"st: taak" 
"st: zou" 
"st: haar" 
"st: leven" 
"st: weer" 
"st: een" 
"st: richt-ing" 
"st: geven" 
"st: Maar" 
"st: pos-it-ief" 
"st: was" 
"st: het" 
"st: niet" 
"st: man" 
"st: was" 
"st: een" 
"st: an-dere" 
"st: ont-snap-ping-s-route" 
"st: weg" 
"st: van" 
"st: af-g-rond" 
"st: van" 
"st: zin-loosheid" 
"st: twijfel" 
"st: Natuurlijk" 
"st: maakte" 
"st: oké" 
"st: port-retten" 
"st: want" 
"st: ruimte" 
"st: van" 
"st: school" 
"st: was" 
"st: con-structief" 
"st: ook" 
"st: vei-lig" 
"st: tijd" 
"st: was" 
"st: niet" 
"st: van" 
"st: tel" 
"st: so-mop" 
"st: proef" 
"st: kwam" 
"st: toen" 
"st: Vokke" 
"st: geldkraan" 
"st: di-cht-draaide" 
"st: zij" 
"st: gegradueerd" 
"st: wel" 
"st: haar" 
"st: kiekjes" 
"st: schoot" 
"st: voor" 
"st: wat" 
"st: beduimeld" 
"st: vel" 
"st: Brood-win-ning" 
"st: heet" 
"st: dat" 
"st: wat" 
"st: telde" 
"st: was" 
"st: fo-cus" 
"st: hoge" 
"st: druk" 
"st: snel" 
"st: voldaan" 
"st: Schouder-klopjes" 
"st: com-pli-men-ten" 
"st: leken" 
"st: niet" 
"st: horen" 
"st: bij" 
"st: een" 
"st: baan" 
"st: Haar" 
"st: voor-raad" 
"st: moed" 
"st: taande" 
"st: snel" 
"st: Tot" 
"st: den" 
"st: treure" 
"st: toe" 
"st: her-haalde" 
"st: schilder" 
"st: man" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: leven" 
"st: dat" 
"st: wereld" 
"st: niet" 
"st: draait" 
"st: koket-ter-ij" 
"st: Zolang" 
"st: niemand" 
"st: com-mentaar" 
"st: heeft" 
"st: alles" 
"st: prima" 
"st: dat" 
"st: was" 
"st: wat" 
"st: hij" 
"st: zei" 
"st: geloof-de" 
"st: hem" 
"st: let-ter" 
"st: deed" 
"st: wat" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: werd" 
"st: gev-raagd" 
"st: deed" 
"st: zelfs" 
"st: meer" 
"st: dopte" 
"st: ook" 
"st: boontjes" 
"st: van" 
"st: schilder" 
"st: enige" 
"st: bij" 
"st: wie" 
"st: lee-gheid" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: be-staan" 
"st: niet" 
"st: voelde" 
"st: Waarom" 
"st: Om-d-at" 
"st: hij" 
"st: vol-heid" 
"st: zich" 
"st: droeg" 
"st: vent-ileerde" 
"st: Van" 
"st: binnenu-it" 
"st: leef-de" 
"st: hij" 
"st: over-tuigd" 
"st: van" 
"st: zijn" 
"st: kracht" 
"st: in-spir-atie" 
"st: tal-ent" 
"st: Wan-neer" 
"st: hij" 
"st: werkte" 
"st: putte" 
"st: hij" 
"st: genereus" 
"st: uit" 
"st: zichzelf" 
"st: Wan-neer" 
"st: hij" 
"st: vrijde" 
"st: lu-is-terde" 
"st: hij" 
"st: naar" 
"st: fluister" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: huid" 
"st: tot" 
"st: hij" 
"st: ver-vuld" 
"st: was" 
"st: dat" 
"st: hij" 
"st: brulde" 
"st: van" 
"st: gen-ot" 
"st: Wan-neer" 
"st: hij" 
"st: smolt" 
"st: elke" 
"st: vezel" 
"st: als" 
"st: een" 
"st: sneeuwvlok" 
"st: zijn" 
"st: tong" 
"st: zijn" 
"st: vol-heid" 
"st: zijn" 
"st: werken" 
"st: bruis-end" 
"st: van" 
"st: lief-de" 
"st: lust" 
"st: en-er-gie" 
"st: zag" 
"st: zij" 
"st: alles" 
"st: wat" 
"st: zij" 
"st: zelf" 
"st: niet" 
"st: had" 
"st: heftige" 
"st: kleur" 
"st: be-staan" 
"st: Zij" 
"st: gaf" 
"st: hij" 
"st: aan-vaardde" 
"st: Geen" 
"st: van" 
"st: beiden" 
"st: viel" 
"st: het" 
"st: dat" 
"st: het" 
"st: enige" 
"st: wat" 
"st: zij" 
"st: hem" 
"st: geven" 
"st: kon" 
"st: geld" 
"st: was" 
"st: een" 
"st: avond" 
"st: uit" 
"st: een" 
"st: grote" 
"st: hap" 
"st: van" 
"st: huur" 
"st: volledige" 
"st: huur" 
"st: als" 
"st: het" 
"st: moest" 
"st: Natuurlijk" 
"st: voelde" 
"st: soms" 
"st: haat" 
"st: natuurlijk" 
"st: was" 
"st: haar" 
"st: ja-loez-ie" 
"st: vaak" 
"st: groter" 
"st: dan" 
"st: haar" 
"st: lust" 
"st: maar" 
"st: was" 
"st: dat" 
"st: dan" 
"st: niet" 
"st: heel" 
"st: ge-woon" 
"st: het" 
"st: beetje" 
"st: onk-ruid" 
"st: lief-de" 
"st: Zolang" 
"st: maar" 
"st: kon" 
"st: blijven" 
"st: wieden" 
"st: zou" 
"st: zijn" 
"st: schoon-heid" 
"st: haar" 
"st: stralen" 
"st: Geen" 
"st: van" 
"st: beiden" 
"st: geloof-de" 
"st: dat" 
"st: hun" 
"st: re-latie" 
"st: mis-schi-en" 
"st: wel" 
"st: scheef" 
"st: zat" 
"st: tot" 
"st: hij" 
"st: een" 
"st: an-dere" 
"st: vrouw" 
"st: ont-mo-ette" 
"st: ver-trok" 
"st: Eindelijk" 
"st: vinden" 
"st: Nina" 
"st: Rokend" 
"st: hangt" 
"st: uit" 
"st: het" 
"st: raam" 
"st: tweede" 
"st: etage" 
"st: van" 
"st: Kruit-molen-straat" 
"st: Brus-sel" 
"st: Een" 
"st: lichte" 
"st: droef-heid" 
"st: kleurt" 
"st: lucht" 
"st: Dit" 
"st: moet" 
"st: een" 
"st: van" 
"st: laat-ste" 
"st: achter-af-buur-ten" 
"st: zijn" 
"st: het" 
"st: hart" 
"st: van" 
"st: stad" 
"st: Een" 
"st: tegel-magazijn" 
"st: een" 
"st: ver-loederd" 
"st: café" 
"st: een" 
"st: Griekse" 
"st: snack-bar" 
"st: maken" 
"st: di-enst" 
"st: uit" 
"st: Hoekig" 
"st: scheef" 
"st: grijs" 
"st: lijn-en" 
"st: huizen" 
"st: zich" 
"st: langs" 
"st: lee-gte" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: plein" 
"st: dat" 
"st: zich" 
"st: slaafs" 
"st: on-der-werpt" 
"st: aan" 
"st: het" 
"st: dodeskadender" 
"st: van" 
"st: trams" 
"st: auto" 
"st: cam-i-ons" 
"st: aan-pal-ende" 
"st: kleine" 
"st: ring" 
"st: hoek-en" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: plein" 
"st: rij-gen" 
"st: huizen" 
"st: zich" 
"st: trooste-loos" 
"st: aan" 
"st: arbeider-swonin-gen" 
"st: grauwe" 
"st: gevels" 
"st: van" 
"st: fab-riek-en" 
"st: ateliers" 
"st: wi-er" 
"st: voe-gen" 
"st: dis-tels" 
"st: groei-en" 
"st: Hier" 
"st: daar" 
"st: kreeg" 
"st: een" 
"st: muur" 
"st: een" 
"st: lik" 
"st: verf" 
"st: merken" 
"st: zelfs" 
"st: een" 
"st: nieuw-bouw" 
"st: voorzi-en" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: hek" 
"st: een" 
"st: be-vei-li-gingssys-teem" 
"st: Ninoof-se" 
"st: Poort" 
"st: verdient" 
"st: een" 
"st: tap-ijt" 
"st: van" 
"st: gele" 
"st: witte" 
"st: chrysanten" 
"st: voor" 
"st: droef-heid" 
"st: bezor-g-dheid" 
"st: wan-hoop" 
"st: die" 
"st: ademt" 
"st: Tot" 
"st: onze" 
"st: verbaz-ing" 
"st: voelt" 
"st: Nina" 
"st: die" 
"st: grijsheid" 
"st: niet" 
"st: rookt" 
"st: tuurt" 
"st: tussen" 
"st: bo-men" 
"st: knop" 
"st: naar" 
"st: wachtershuisjes" 
"st: ring" 
"st: beeldt" 
"st: zich" 
"st: hoe" 
"st: oo-it" 
"st: vanu-it" 
"st: Fab-rieksstraat" 
"st: kar-ren-v-racht-en" 
"st: glas" 
"st: spiegels" 
"st: Ninoof-sesteen-weg" 
"st: opreden" 
"st: baan" 
"st: die" 
"st: zich" 
"st: een" 
"st: grote" 
"st: bocht" 
"st: langs" 
"st: ver-lat-en" 
"st: in-dus-trie" 
"st: een" 
"st: ver-dachte" 
"st: car-wash" 
"st: her-pakt" 
"st: Vlaander-en" 
"st: ver-over-ert" 
"st: via" 
"st: een" 
"st: kaarsrecht" 
"st: pad" 
"st: vol-gen" 
"st: haar" 
"st: en-kele" 
"st: wek-en" 
"st: langs" 
"st: het" 
"st: plein" 
"st: grote" 
"st: boulevards" 
"st: fiets" 
"st: voet" 
"st: merken" 
"st: dat" 
"st: onze" 
"st: blik" 
"st: ver-andert" 
"st: Ook" 
"st: wij" 
"st: kijken" 
"st: ver-heugd" 
"st: naar" 
"st: vlie-gende" 
"st: ankers" 
"st: boven" 
"st: het" 
"st: kanaal" 
"st: bloeiende" 
"st: lindebo-men" 
"st: het" 
"st: bouwsel" 
"st: een" 
"st: voet" 
"st: dat" 
"st: be-won-ers" 
"st: een" 
"st: fon-tein" 
"st: noe-men" 
"st: lange" 
"st: bank" 
"st: het" 
"st: plein" 
"st: die" 
"st: aan-vankelijk" 
"st: niet" 
"st: had-den" 
"st: gez-i-en" 
"st: Deze" 
"st: het" 
"st: eer-ste" 
"st: ge-zicht" 
"st: haveloze" 
"st: chaot-ische" 
"st: vuile" 
"st: buurt" 
"st: dreigt" 
"st: onze" 
"st: harten" 
"st: ver-over-en" 
"st: Straten" 
"st: plein-en" 
"st: huizen" 
"st: ook" 
"st: mensen" 
"st: zijn" 
"st: hier" 
"st: een" 
"st: kracht-met-ing" 
"st: met" 
"st: het" 
"st: fant-astische" 
"st: het" 
"st: on-ver-wachte" 
"st: het" 
"st: ongek-ende" 
"st: het" 
"st: lichte" 
"st: het" 
"st: duistere" 
"st: met" 
"st: flarden" 
"st: van" 
"st: on-ver-dor-ven" 
"st: natuur" 
"st: Maar" 
"st: ex-cuseer" 
"st: driemaal" 
"st: ex-cuus" 
"st: wil-len" 
"st: ons" 
"st: niet" 
"st: laten" 
"st: gaan" 
"st: beschouwin-gen" 
"st: over" 
"st: ons" 
"st: be-staan" 
"st: Sinds" 
"st: tor-nado" 
"st: mani-fest-atie" 
"st: naamgev-ing" 
"st: ver-toont" 
"st: Nina" 
"st: een" 
"st: an-dere" 
"st: tred" 
"st: erg" 
"st: on-rust-ig" 
"st: maar" 
"st: be-wee-gt" 
"st: zich" 
"st: lang-zamer" 
"st: weifelender" 
"st: som-mige" 
"st: mo-menten" 
"st: maar" 
"st: be-slist" 
"st: eens" 
"st: gang" 
"st: houdt" 
"st: haar" 
"st: hoofd" 
"st: ook" 
"st: vaker" 
"st: rechtop" 
"st: haar" 
"st: ogen" 
"st: zijn" 
"st: nog" 
"st: groter" 
"st: Elke" 
"st: straat-steen" 
"st: elke" 
"st: hoek" 
"st: elke" 
"st: passant" 
"st: kunnen" 
"st: in-grediën-ten" 
"st: zijn" 
"st: voor" 
"st: ultieme" 
"st: strip" 
"st: lo-opt" 
"st: niet" 
"st: meer" 
"st: het" 
"st: spoor" 
"st: van" 
"st: schilder" 
"st: man" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: leven" 
"st: vuile" 
"st: was" 
"st: achter" 
"st: hem" 
"st: oprapend" 
"st: hem" 
"st: be-won-d-er-end" 
"st: voor" 
"st: zijn" 
"st: werk" 
"st: geni-etend" 
"st: van" 
"st: zijn" 
"st: roem" 
"st: als" 
"st: was" 
"st: hare" 
"st: lo-opt" 
"st: het" 
"st: vo-et-spoor" 
"st: van" 
"st: Nimf" 
"st: zou" 
"st: kunnen" 
"st: zeg-gen" 
"st: dat" 
"st: Nimf" 
"st: dezelf-de" 
"st: mani-er" 
"st: di-en-st-baar" 
"st: leeft" 
"st: voor" 
"st: dat" 
"st: hit-sige" 
"st: wezen" 
"st: dat" 
"st: duizend" 
"st: vor-men" 
"st: vanu-it" 
"st: haar" 
"st: buik" 
"st: haar" 
"st: hart" 
"st: ber-o-ert" 
"st: haar" 
"st: hoofd" 
"st: haar" 
"st: handen" 
"st: haar" 
"st: in-ner-lijke" 
"st: wereld" 
"st: dat" 
"st: pan-iek" 
"st: zaait" 
"st: wan-neer" 
"st: zon-der" 
"st: schets-boek" 
"st: het" 
"st: huis" 
"st: uit-gaat" 
"st: Voor" 
"st: wie" 
"st: haar" 
"st: voor" 
"st: het" 
"st: eerst" 
"st: ont-moet" 
"st: lijkt" 
"st: daar-door" 
"st: al-les-be-halve" 
"st: di-en-st-baar" 
"st: vol-g-zaam" 
"st: Voor" 
"st: John" 
"st: bij-voor-beeld" 
"st: heeft" 
"st: net" 
"st: een" 
"st: port-ret" 
"st: gemaakt" 
"st: van" 
"st: An-nemie" 
"st: Neyts" 
"st: het" 
"st: Europese" 
"st: Par-le-ment" 
"st: Mev-rouw" 
"st: Neyts" 
"st: zat" 
"st: als" 
"st: een" 
"st: moeder-kloek" 
"st: haar" 
"st: kalf-sler-en" 
"st: fauteuil" 
"st: ben-en" 
"st: diep" 
"st: weggestopt" 
"st: on-der" 
"st: het" 
"st: bur-eau" 
"st: Nina" 
"st: gelooft" 
"st: dat" 
"st: mist" 
"st: in-gegaan" 
"st: heeft" 
"st: getreuzeld" 
"st: een" 
"st: po-ging" 
"st: haar" 
"st: lens" 
"st: breed" 
"st: zetten" 
"st: kaartjes" 
"st: voor" 
"st: op-era" 
"st: mee" 
"st: beeld" 
"st: trekken" 
"st: mond-hoek-en" 
"st: van" 
"st: polit-ica" 
"st: be-wo-gen" 
"st: zijwaarts" 
"st: humeur-ig" 
"st: nerveus" 
"st: Ook" 
"st: dat" 
"st: wilde" 
"st: vast-leg-gen" 
"st: maar" 
"st: tever-geefs" 
"st: Wan-neer" 
"st: mev-rouw" 
"st: Neyts" 
"st: tot" 
"st: slot" 
"st: hand" 
"st: reikt" 
"st: omklemt" 
"st: haar" 
"st: jaszak" 
"st: drie" 
"st: stukken" 
"st: krijt" 
"st: waarmee" 
"st: een-maal" 
"st: buiten" 
"st: hoek" 
"st: bij" 
"st: het" 
"st: park" 
"st: het" 
"st: beton" 
"st: open-rijt" 
"st: schetst" 
"st: een" 
"st: ad-e-laar" 
"st: een" 
"st: ha-ged-is" 
"st: bliksems" 
"st: een" 
"st: des-o-l-aat" 
"st: land-schap" 
"st: van" 
"st: blauwe" 
"st: kantoren" 
"st: Het" 
"st: vijf" 
"st: uur" 
"st: mid-dag" 
"st: Langs" 
"st: het" 
"st: ijzer-en" 
"st: hek" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: Leo-pold-park" 
"st: haast" 
"st: stroom" 
"st: be-dienden" 
"st: zich" 
"st: naar" 
"st: het" 
"st: sta-tion" 
"st: vragen" 
"st: ons" 
"st: wat" 
"st: Nina" 
"st: heeft" 
"st: ont-stemd" 
"st: op-dat" 
"st: Nimf" 
"st: ook" 
"st: straat" 
"st: moet" 
"st: worden" 
"st: getemd" 
"st: Mis-schi-en" 
"st: voelt" 
"st: het" 
"st: ver-lan-gen" 
"st: voor-bij" 
"st: gaan" 
"st: aan" 
"st: grens" 
"st: van" 
"st: lens" 
"st: al-leen" 
"st: nog" 
"st: fix-er-en" 
"st: wat" 
"st: buiten" 
"st: het" 
"st: viz-ier" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: cam-era" 
"st: ge-beurt" 
"st: dat" 
"st: gev-al" 
"st: het" 
"st: een" 
"st: kwest-ie" 
"st: van" 
"st: gras" 
"st: groene" 
"st: overkant" 
"st: zal" 
"st: Nina" 
"st: knor-rig" 
"st: blijven" 
"st: mis-noegd" 
"st: mal-con-tent" 
"st: Maar" 
"st: mis-schi-en" 
"st: heeft" 
"st: het" 
"st: maken" 
"st: met" 
"st: het" 
"st: format" 
"st: van" 
"st: die" 
"st: hoo-g-tech-no-lo-gis-che" 
"st: za-ken" 
"st: die" 
"st: mensen" 
"st: voor-af-be-paalde" 
"st: poses" 
"st: plaatst" 
"st: voor" 
"st: pro-ductie" 
"st: aan" 
"st: band" 
"st: bij" 
"st: kassa" 
"st: als" 
"st: klant" 
"st: voor" 
"st: wereld-wijde" 
"st: ver-spreiding" 
"st: via" 
"st: beelden-bank" 
"st: Wie" 
"st: wordt" 
"st: graag" 
"st: gez-i-en" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: vinger" 
"st: haar" 
"st: neus" 
"st: haar" 
"st: tanden" 
"st: bloot" 
"st: een" 
"st: geeuw" 
"st: van" 
"st: honds-moeg-root" 
"st: met" 
"st: een" 
"st: zak" 
"st: vol" 
"st: chips" 
"st: die" 
"st: één" 
"st: keer" 
"st: binnengaat" 
"st: zoals" 
"st: wel" 
"st: eens" 
"st: ge-beurt" 
"st: wan-neer" 
"st: tussen" 
"st: werk" 
"st: vrienden" 
"st: hobby" 
"st: ver-lan-gens" 
"st: jezelf" 
"st: geen" 
"st: en-kele" 
"st: spel-ing" 
"st: laat" 
"st: het" 
"st: mis-schi-en" 
"st: toch" 
"st: waar" 
"st: dat" 
"st: Nina" 
"st: met" 
"st: haar" 
"st: cam-era" 
"st: door-gaans" 
"st: naast" 
"st: werkelijkheid" 
"st: staart" 
"st: vormt" 
"st: dat" 
"st: dan" 
"st: geen" 
"st: im-mens" 
"st: gevaar" 
"st: dat" 
"st: mis-schi-en" 
"st: re-den" 
"st: dat" 
"st: ver-langt" 
"st: naar" 
"st: au-then-ti-citeit" 
"st: van" 
"st: het" 
"st: potlood" 
"st: het" 
"st: krijt" 
"st: naar" 
"st: kracht" 
"st: van" 
"st: ver-beeld-ing" 
"st: die" 
"st: nodig" 
"st: ego" 
"st: van" 
"st: wereld" 
"st: bij" 
"st: kleur-en" 
"st: Een" 
"st: derde" 
"st: mo-gelijke" 
"st: verklar-ing" 
"st: di-ent" 
"st: zich" 
"st: aan" 
"st: waar-bij" 
"st: het" 
"st: niet" 
"st: ma-chine" 
"st: het" 
"st: algemeen" 
"st: be-treft" 
"st: maar" 
"st: cam-era" 
"st: die" 
"st: Nina" 
"st: gebruikt" 
"st: betaald" 
"st: voortdurend" 
"st: geüp-graded" 
"st: door" 
"st: Vokke" 
"st: haar" 
"st: on-der-be-wustzijn" 
"st: staat" 
"st: cam-era" 
"st: sym-bool" 
"st: voor" 
"st: een" 
"st: on-voldaan" 
"st: vader-schaps-bestaan" 
"st: een" 
"st: tekort" 
"st: aan" 
"st: aan-dacht" 
"st: van" 
"st: die" 
"st: es-sentiële" 
"st: man" 
"st: die" 
"st: en-kel" 
"st: leeft" 
"st: den-kt" 
"st: ter-men" 
"st: van" 
"st: ma-ter-iële" 
"st: zeker-heid" 
"st: prestige" 
"st: Dat" 
"st: zou" 
"st: dan" 
"st: beteken-en" 
"st: dat" 
"st: als" 
"st: erin" 
"st: zou" 
"st: sla-gen" 
"st: zich" 
"st: verzoen-en" 
"st: met" 
"st: haar" 
"st: vader" 
"st: wind" 
"st: mis-schi-en" 
"st: wel" 
"st: zou" 
"st: gaan" 
"st: lig-gen" 
"st: Ex-cuseer" 
"st: driemaal" 
"st: ex-cuus" 
"st: Deze" 
"st: laat-ste" 
"st: para-graaf" 
"st: verdient" 
"st: het" 
"st: niet" 
"st: be-staan" 
"st: Aglaia" 
"st: de-gene" 
"st: die" 
"st: van" 
"st: deze" 
"st: bedenk-sels" 
"st: houdt" 
"st: maar" 
"st: laten" 
"st: duidelijk" 
"st: zijn" 
"st: Eu-frosi-en" 
"st: noch" 
"st: ikzelf" 
"st: lo-pen" 
"st: niet" 
"st: hoog" 
"st: met" 
"st: dit" 
"st: soort" 
"st: huis" 
"st: tu-in" 
"st: keuk-en-fantas-ie" 
"st: Dus" 
"st: waar" 
"st: war-en" 
"st: wij" 
"st: al-weer" 
"st: geb-leven" 
"st: Pre-cies" 
"st: flat" 
"st: van" 
"st: Nina" 
"st: bij" 
"st: het" 
"st: boek-en-rek" 
"st: dat" 
"st: linker-wand" 
"st: van" 
"st: kamer" 
"st: vult" 
"st: waar-in" 
"st: stri-preek-sen" 
"st: verzamelt" 
"st: die" 
"st: haar" 
"st: leven" 
"st: vorm" 
"st: hebben" 
"st: gegeven" 
"st: En-ki" 
"st: Bilal" 
"st: Largo" 
"st: Winch" 
"st: Blake" 
"st: Mor-timer" 
"st: XIII" 
"st: Thor-gal" 
"st: van" 
"st: Jean" 
"st: Van" 
"st: Hamme" 
"st: Duistere" 
"st: Steden" 
"st: van" 
"st: Schuiten" 
"st: Peeters" 
"st: sci-ence" 
"st: fic-tion-reek-sen" 
"st: van" 
"st: Moebi-us" 
"st: Jodorowski" 
"st: een" 
"st: col-lectie" 
"st: As-terix-en" 
"st: Robbedoes" 
"st: Kwab-bernoot" 
"st: Guust" 
"st: Flaters" 
"st: Kuifjes" 
"st: helemaal" 
"st: on-der-in" 
"st: ook" 
"st: een" 
"st: hon-der-dtal" 
"st: Suske" 
"st: Wiskes" 
"st: naast" 
"st: een" 
"st: reeks" 
"st: stukgelezen" 
"st: Jom-mekes" 
"st: en-kele" 
"st: al-bums" 
"st: van" 
"st: Tiny" 
"st: Gelukkig" 
"st: be-hoo-rt" 
"st: Mar-jane" 
"st: Sat-rapi" 
"st: Persepol-is" 
"st: ook" 
"st: tot" 
"st: haar" 
"st: col-lectie" 
"st: Valt" 
"st: zoi-ets" 
"st: ook" 
"st: dat" 
"st: maar" 
"st: één" 
"st: van" 
"st: haar" 
"st: strips" 
"st: door" 
"st: een" 
"st: vrouw" 
"st: getek-end" 
"st: Ex-cuseer" 
"st: driemaal" 
"st: ex-cuus" 
"st: Het" 
"st: zal" 
"st: niet" 
"st: meer" 
"st: ge-beuren" 
"st: war-en" 
"st: helemaal" 
"st: niet" 
"st: flat" 
"st: geb-leven" 
"st: wel" 
"st: bij" 
"st: het" 
"st: Par-le-ment" 
"st: An-nemie" 
"st: Neyts" 
"st: Nina" 
"st: die" 
"st: zeven" 
"st: haasten" 
"st: met" 
"st: groot-ste" 
"st: con-cen-tratie" 
"st: een" 
"st: stoep-schil-der-ing" 
"st: maakt" 
"st: Tijdens" 
"st: onze" 
"st: uitschuivers" 
"st: heeft" 
"st: zij" 
"st: niet" 
"st: stil-gez-eten" 
"st: Op-geblonkenschoen-en" 
"st: zijn" 
"st: bij" 
"st: haar" 
"st: krijtje" 
"st: blijven" 
"st: staan" 
"st: van" 
"st: een" 
"st: boze" 
"st: agent" 
"st: die" 
"st: weten" 
"st: wil" 
"st: wat" 
"st: doet" 
"st: kies" 
"st: mijn" 
"st: pla-vei" 
"st: zoals" 
"st: een" 
"st: bij" 
"st: een" 
"st: bloem" 
"st: kiest" 
"st: nee" 
"st: nee" 
"st: veel" 
"st: liev-er" 
"st: zoals" 
"st: een" 
"st: beeld-houwer" 
"st: zijn" 
"st: rot-s-partij" 
"st: nog" 
"st: beter" 
"st: litho-graaf" 
"st: kor-rel" 
"st: van" 
"st: kalklei" 
"st: Zenuwachtig" 
"st: kr-abt" 
"st: haar" 
"st: krul-len" 
"st: wordt" 
"st: ver-p-licht" 
"st: staan" 
"st: stroom" 
"st: voor-bijgang-ers" 
"st: ver-traagt" 
"st: een" 
"st: jonge-man" 
"st: zijn" 
"st: pas" 
"st: Hij" 
"st: spreekt" 
"st: agent" 
"st: aan" 
"st: faut" 
"st: aid-er" 
"st: the" 
"st: jeunes" 
"st: pein-t-res" 
"st: zegt" 
"st: hij" 
"st: vriend-schap-pelijke" 
"st: toon" 
"st: Hij" 
"st: wijst" 
"st: naar" 
"st: Nina" 
"st: schakelt" 
"st: over" 
"st: het" 
"st: En-gels" 
"st: She" 
"st: part" 
"st: new" 
"st: mouvement" 
"st: that" 
"st: has" 
"st: just" 
"st: star-ted" 
"st: Par-is" 
"st: Zijn" 
"st: ac-cent" 
"st: zuiver" 
"st: Brits" 
"st: net" 
"st: zoals" 
"st: zijn" 
"st: schoen-en" 
"st: waaron-der" 
"st: een" 
"st: schor-pi-oen" 
"st: naar" 
"st: het" 
"st: Ber-lay-mont" 
"st: kruipt" 
"st: jon-gen" 
"st: haalt" 
"st: zelfs" 
"st: Broodthaers" 
"st: aan" 
"st: agent" 
"st: er-van" 
"st: over-tui-gen" 
"st: dat" 
"st: Nina" 
"st: tek-en-ing" 
"st: kunst" 
"st: Broodthaers" 
"st: kent" 
"st: hem" 
"st: wel" 
"st: zegt" 
"st: hij" 
"st: Bel-gis-che" 
"st: sur-real-ist" 
"st: Die" 
"st: noem-de" 
"st: een" 
"st: krijt-tek-en-ing" 
"st: een" 
"st: artistiek" 
"st: hinkelspel" 
"st: Bloedern-stig" 
"st: hij" 
"st: Nina" 
"st: kijkt" 
"st: naar" 
"st: scheve" 
"st: neus" 
"st: dat" 
"st: be-nige" 
"st: ge-zicht" 
"st: pro-beert" 
"st: snap-pen" 
"st: waarom" 
"st: hij" 
"st: dit" 
"st: doet" 
"st: Hij" 
"st: glad" 
"st: snel" 
"st: be-keert" 
"st: man" 
"st: van" 
"st: wet" 
"st: met" 
"st: het" 
"st: ar-gu-ment" 
"st: dat" 
"st: dit" 
"st: Bel-gië" 
"st: dat" 
"st: the" 
"st: re-gen" 
"st: altijd" 
"st: komt" 
"st: die" 
"st: het" 
"st: dan" 
"st: toch" 
"st: al-le-maal" 
"st: weg-wist" 
"st: Ondanks" 
"st: zijn" 
"st: tussen-komst" 
"st: voelt" 
"st: Nina" 
"st: geen" 
"st: ver-trouwen" 
"st: el-eg-antie" 
"st: van" 
"st: zijn" 
"st: pak" 
"st: zijn" 
"st: Brits" 
"st: ac-cent" 
"st: vloek-en" 
"st: met" 
"st: look" 
"st: van" 
"st: Pakistaanse" 
"st: nachtwinkelverko-p-er" 
"st: Wan-neer" 
"st: agent" 
"st: ver-trokken" 
"st: schudt" 
"st: jon-gen" 
"st: haar" 
"st: hand" 
"st: Zijn" 
"st: naam" 
"st: John" 
"st: Hij" 
"st: zegt" 
"st: het" 
"st: haast" 
"st: za-kelijk" 
"st: John" 
"st: Fitzroy" 
"st: Ver-te-gen-woor-di-ger" 
"st: van" 
"st: stofzui-gers" 
"st: voor" 
"st: Europese" 
"st: markt" 
"st: cas-anova" 
"st: den-kt" 
"st: Nina" 
"st: weer" 
"st: verbaast" 
"st: hij" 
"st: Met" 
"st: die" 
"st: sjieke" 
"st: broek" 
"st: van" 
"st: hem" 
"st: gaat" 
"st: hij" 
"st: zit-ten" 
"st: stoep" 
"st: Pas" 
"st: wan-neer" 
"st: hij" 
"st: een" 
"st: pak" 
"st: tabak" 
"st: boven-haalt" 
"st: samen" 
"st: een" 
"st: sigaretje" 
"st: rol-len" 
"st: verd-wijnt" 
"st: Nina" 
"st: argwaan" 
"st: praten" 
"st: nog" 
"st: pratend" 
"st: lo-pen" 
"st: weg" 
"st: naar" 
"st: huis" 
"st: Flar-den" 
"st: uit" 
"st: hun" 
"st: hele" 
"st: leven" 
"st: passer-en" 
"st: re-vue" 
"st: Later" 
"st: avond" 
"st: zi-en" 
"st: Nina" 
"st: zijn" 
"st: knokige" 
"st: ar-men" 
"st: bijten" 
"st: zucht" 
"st: zijn" 
"st: borst" 
"st: vol-gende" 
"st: ochtend" 
"st: ver-teerd" 
"st: door" 
"st: gesels" 
"st: van" 
"st: Nimf" 
"st: die" 
"st: snakt" 
"st: naar" 
"st: aan-dacht" 
"st: zet" 
"st: John" 
"st: aan" 
"st: deur" 
"st: dr-em-pel" 
"st: zegt" 
"st: hij" 
"st: te-gen" 
"st: alle" 
"st: ver-wachtin-gen" 
"st: Tot" 
"st: later" 
"st: amazone" 
"st: hij" 
"st: voegt" 
"st: nog" 
"st: aan" 
"st: toe" 
"st: Trouwens" 
"st: zijn" 
"st: bur-en" 
"st: woon" 
"st: dit" 
"st: plein" 
"st: ook" 
"st: aan" 
"st: the" 
"st: an-dere" 
"st: kant" 
"st: van" 
"st: the" 
"st: café" 
"st: Met" 
"st: die" 
"st: en-kele" 
"st: woorden" 
"st: bij" 
"st: dager-aad" 
"st: on-der-scheidt" 
"st: hij" 
"st: zich" 
"st: van" 
"st: Nina" 
"st: serie" 
"st: kort-stondige" 
"st: avon-turen" 
"st: Hij" 
"st: wordt" 
"st: onu-itwis-baar"